Asst. Prof. SEVTAP ÇAĞLAR YAVUZ


İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.


Research Areas: Chemistry, Organic Chemistry, Natural Sciences


Names in Publications: Yavuz Sevtap Çağlar, Yavuz S. Çağlar

Education Information

2013 - 2019

2013 - 2019

Doctorate

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Pirimidin ve imidazol çekirdeği içeren bileşiklerin sentezi ve in vitro sitotoksik aktivite çalışmaları

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü

2013

2013

Postgraduate

Rutenyum(II) aren komplekslerinin elektron konformasyonel-genetik algoritma (EC-GA) metodu ile farmakofor modellemesi ve 4D QSAR analizi

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Research Areas

Chemistry

Organic Chemistry

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Lecturer PhD

Yozgat Bozok University, Şefaatli Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik

2010 - 2019

2010 - 2019

Research Assistant

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Theoretical chemical calculations and molecular docking studies of epigallocatechin gallate

Çağlar Yavuz S.

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022) , Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2022, pp.1222-1228

2018

2018

Metil(2Z)-[(2Z)-2-{[(E)-amino{(2E)-[(4-metilfenil)metiliden]hidraziniliden}metil]imino}-3-fenil-4-okso-1,3-tiyoazolidin-5-iliden]asetat

ASLAN H. G., ÇAĞLAR YAVUZ S., SARIPINAR E.

II. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2018), 18 - 21 October 2018, pp.187-191

2018

2018

REACTIONS OF AMINOGUANIDINE DERIVATIVES WITH DİMETHYL ACETYLENEDICARBOXYLATE

KÖKBUDAK Z., ÇAĞLAR YAVUZ S., KARATAŞ H., TÜRKMENOĞLU B., SARIPINAR E.

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES SCI 2018), 5 - 08 July 2018

2018

2018

Cytotoxic Activity Properties of Pyrimidine Derivative Compounds

ÇAĞLAR YAVUZ S., AKKOÇ S., SARIPINAR E.

II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES SCI 2018), 5 - 08 July 2018

2018

2018

Synthesis of Some Imidazole Derivatives

ÇAĞLAR YAVUZ S., SARIPINAR E.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19 - 21 June 2018

2018

2018

THEORETICAL CALCULATIONS AND MOLECULAR DOCKING STUDY ANTICANCER EFFECT OF SYNTHESIZED SALT AGAINIST HELA CELL LINE

Akkoç S., Çağlar Yavuz S., Türkmenoğlu B.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19 - 21 June 2018

2018

2018

Theorical and X-Ray Studies of An Ag-NHC Complex

ÇAĞLAR YAVUZ S., AKKOÇ S.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19 - 21 June 2018

2018

2018

Synthesis and Characterization of Some Thiazolidine Derivatives

ÇAĞLAR YAVUZ S., Al JANABI I. A. S., SARIPINAR E., PATAT Ş.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19 - 21 June 2018

2018

2018

Synthesis and Characterization of Some Imidazole Derivatives

ÇAĞLAR YAVUZ S., SARIPINAR E.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26 - 27 April 2018

2018

2018

Synthesis of Pyrimidine Derivatives by Biginelli Reactions

ÇAĞLAR YAVUZ S., SARIPINAR E.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26 - 27 April 2018

2017

2017

Synthesized a New Organic Compound’s CytotoxicActivity Quantum Mechanics Calculations andDocking Studies

Akkoç S., Türkmenoğlu B., Çağlar Yavuz S.

2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8 - 11 November 2017, vol.1, pp.1042

2017

2017

"Synthesis Of 4,2 Copper Ion Incorporated Aminoguanidine Derivatives-Based Hybrid Nanoflowers

Çağlar Yavuz S., Somtürk Yılmaz B., Özdemir N., Sarıpınar E.

2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, Kayseri, Turkey, 8 - 11 November 2017, pp.1

2017

2017

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW HETEROCYCLICCOMPOUNDS

Çağlar Yavuz S., Sarıpınar E.

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017

2017

2017

4D-QSAR Investigation And Pharmacophore Identification Of Pyrrolo[2,1- C][1,4]Benzodiazepines Using Ec-Ga Method

Çağlar Yavuz S., Sarıpınar E.

BAU International Drug Design Symposium 2013: Novel Methods and Emerging Targets in Drug Discovery&Patented Drug Development, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2017, pp.1

2017

2017

Yeni Oksotiazolidin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

DOĞAN N., ÇAĞLAR YAVUZ S., KARATAŞ H., KÖPRÜ S., ŞAHİN O., KÖKBUDAK Z., et al.

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

2017

2017

İmidazo[4,5] Piridin-2-on Türevlerinin Elektron Konformasyonal-Genetik Algoritma Metodu (EC-GA) İle 4D-Qsar Analizi

MEMİŞ Y., ÇAĞLAR YAVUZ S., KÖPRÜ S., SARIPINAR E.

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 March - 02 April 2017

2016

2016

4D QSAR Analysis of Some Dipeptidyl Boron Compounds Pharmacophore Identification andBioactivity Estimation

ÇATALKAYA S., ÇAĞLAR YAVUZ S., SABANCI N., SARIPINAR E.

2thINTERNATIONAL TURKIC WORLDCONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES ANDTECHNOLOGIES, Skopje, Macedonia, 26 - 30 October 2016

2015

2015

Elektron Konformasyonel Genetik Algoritma 4D-QSAR Metodu İle Benzodiazepin Serisinde GI50 Aktivitesi için Farmakofor Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı

Özalp A., Çağlar Yavuz S., Kökbudak Z., Sarıpınar E.

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 20 March 2015 - 22 June 2022, pp.1

2015

2015

Melanokortin-4 Türevlerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Yötemi ile Nicel Yapı Aktivite İlişkisinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi

Özalp A., Çağlar Yavuz S., Kökbudak Z., Sarıpınar E.

3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 March 2015, pp.1

Supported Projects

2019 - 2020

2019 - 2020

Pirimidin Bazlı Bileşiklerin Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

Çağlar Yavuz S., Sarıpınar E.(Executive)

Patent

2022

2022

5-FENİL-2-[2-(FENİLMETİLİDEN)HİDRAZİNO]-1H-İMİDAZOL-4-OL VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2020 13701 A2 , Standard Registration