General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Research Areas: Social and Historical Foundations of Educations

Metrics

Publication

35

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Sena Coşğun Kandal 2009 yılında 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaya başladı. Eski Yunan'da Çocukların ve Gençlerin Eğitimi başlıklı tezini 2011'de savundu. 2013'te Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya ve bu bölümde doktora yapmaya başladı. Prof. Dr. Necati Fahri Taş danışmanlığında yürüttüğü doktora tezi Atatürk Dönemi Yurt Bilgisi Ders Kitaplarının Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi başlığını taşımaktadır. 2019 yılında Tübitak 2219 doktora sonrası araştırma bursu ile University of Arizona-School of Middle Eastern and North African Studies departmanında Prof. Dr. Benjamin C. Fortna danışmanlığında Children and Education in the Eyes of American Travelers (1830-1930) başlıklı projesini tamamladı. Araştırmacı eğitim tarihi alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. 

Contact

Email
senacosgun@erzincan.edu.tr
Web Page
https://senacosgun.academia.edu
Office
A1-230
Address
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. kat İllköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A1-230 Yalnızbağ Yerleşkesi