General Information

Biography

Prof. Dr. Selim KAYACI

        1964 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Rize'de tamamladım. Temmuz 1988’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Nevşehir'in Kaymaklı kasabasında 13 ay zorunlu hizmetimi, Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığında askerlik görevimi tamamladım. Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinde asistanlık eğitimimi tamamlayıp aralık 1997' de nöroşirürji  uzmanı oldum. Rize’de Kamu hastanelerinde ve Özel hastanede Nöroşirurji uzmanı olarak çalıştım. Mart 2011' de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim dalına öğretim üyesi (Yrd. Doç) olarak atandım.

        “Türk Nöroşirurji Derneği” mizin 545, “Spinal ve Periferik sinir cerrahi” grubumuzun 155 ve TOD’nin 365 no’lu üyesiyim. 2009-2014 tarihleri arasında ağırlıklı olarak beyin sapı ön ve arka yüzü vasküler anatomisi, kafa kaidesi nervus abdusens anatomisi konularında kadavra üzerinde ve kronik subdural hematomların cerrahi tedavisi konuları üzerinde çalıştım. Bu konularla ilgili çalışmalarım  ulusal ve uluslar arası dergilerde kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. 1 Nisan-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalında ve 1-29 Şubat 2016 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim dalında Klinik Fellow olarak çalıştım. 27 Temmuz- 4 Eylül 2014 tarihleri arasında  Bournemount/İngiltere’ de Education First İnternational Language Center da Dil eğitimi gördüm. Bu süre zarfında Bourneumount’da Londra’da ve Oxford’daki sağlık kurumlarında incelemelerde bulundum.

        2014 yılında ‘’Importance of the perforating arteries in the proximal part of the PICA for surgical approaches to the brain stem and fourth ventricle: an anatomical study’’ başlıklı çalışma ile TND Prof. Dr. Mahir Tevruz Bilimsel Araştırma birincilik ödülünü kazandım. Yine 2014 yılında Ankara Üniversitesinde yaptığımız “ New practical landmarks to determine sigmoid sinus free zones for suboccipital approaches: an anatomical study” başlıklı çalışmamız “ TND Prof Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirurjiyen Teşvik” ikincilik ödülü kazandı. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi grubumuz tarafından 2014 yılında yayınlanan “ Temel Spinal Cerrahi” adlı kitapta “Servikal Spinal Cerrahi Komplikasyonları” bölümünün yazarlığını yaptım. Nisan 2015’de TND Yeterlilik Yazılı Sınavını ve Ekim 2015’de Türk Nöroşirürji Yeterlilik Sözlü Sınavını geçtim. 2 Mart 2016 tarihinde Gazi Üniversitesinde yapılan sınavda başarılı olup Üniversite Doçenti oldum.

            Mart 2017 de Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji anabilim Dalında göreve başladım. Halen bu kurumda anabilim dalı başkanı ve klinik sorumlusu olarak görevliyim. Temmuz 2021'de Profesör oldum. Makalelerime Google Akademide 324, Web of Science’da 251 kez  atıfta bulunulmuş olup H indeksi 11'dir. Evli üç çocuk babasıyım. Temel düzeyde Almanca, orta düzeyce İngilizce biliyorum.

Institutional Information

Unit
Tıp Fakültesi
Department
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Program
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı