Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜMELENME POTANSİYELİ GÖSTERENSEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TRA 1 DÜZEY 2BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, ss.85-113, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ŞEHİR MARKASI BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: ERZİNCAN İLİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.167-188, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ŞEHİR MARKASI BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ:ERZİNCAN İLİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, ss.167-188, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ KÜMESİNİN REKABET GÜCÜNÜN PORTER’IN ELMAS MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.13, ss.54-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ ve BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.171-183, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kobilerin İnovasyon Faaliyetlerini Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Osb Örneği

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 13 May 2018, ss.99

An Investigation of Government and Private Hospitals’ Supply Chain Management

International Conference on Advanced Logistics and Transport, Hammamet, Tunus, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.115-119

Kitap & Kitap Bölümleri

Depolama ve Envanter Yönetimi

MALZEME YÖNETİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ, TALEP TAHMİNLERİ, Osman Demirdöğen, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, ss.100-120, 2014