Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERZİNCAN AĞAÇ ÜRÜNLERİ KÜMESİNİN REKABET GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Osmaniye, Turkey, 02 May 2020

Kobilerin İnovasyon Faaliyetlerini Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzincan Osb Örneği

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.99

An Investigation of Government and Private Hospitals’ Supply Chain Management

International Conference on Advanced Logistics and Transport, Hammamet, Tunisia, 1 - 03 May 2014, pp.115-119

Books & Book Chapters

Sağlık 4.0 Uygulamalarının Sağlık Kurumlarının Verimliliği Üzerine Etkileri

in: GÜNCEL İŞLETME YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI, YILMAZ Sefer, KANDIR Serkan Yılmaz ve NAKİPOĞLU Burak, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.227-259, 2021

AİLE İŞLETMELERİNİN ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMALARI

in: AİLE İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA ve MARKA YÖNETİMİ, YILMAZ Osman, ÖZDEMİR Osman, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.93-139, 2020

COVID-19 Sürecinde Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

in: COVID-19 SÜRECİNDE ÜRETİM, YÖNETİM VE PAZARLAMA, ZEREN Deniz, YILMAZ, Osman, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.223-260, 2020 Sustainable Development

DIGITAL TRANSITION PROCESS IN LOGISTICS

in: DATA, INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, Mert Gözde, Şen Erdal, Yılmaz Osman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.491-518, 2020

KOBİ' LERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜREÇLERİNE ENGEL OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ:TRA1 BÖLGESİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Ünvan Yüksel Akay, Kalay Faruk, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.643-669, 2020

MALZEME YÖNETİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ, TALEP TAHMİNLERİ

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Osman Demirdöğen, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Deneyim Açıköğretim Yayıncılık, Erzurum, pp.100-120, 2014

Stokta Maliyet-Miktar İlişkileri, Örnek Vakalar

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Demirdöğen Osman, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, pp.209-226, 2014

Depolarda Yerleşim Planlaması, Amaca ve Sürece Göre Farklılıkların Analizi

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, pp.246-268, 2014

Malzeme Yönetiminin Rolü ve Önemi, Talep Tahminleri

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, DEMİRDÖĞEN Osman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, pp.93-114, 2014

Satın Alma-Üretim İlişkisi, Depo Yönetiminin Rolü ve Önemi Üzerine Vaka Çalışması

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Demirdöğen Osman, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, pp.115-136, 2014

Sipariş Yönetimi; Sipariş Büyüklüğünü ve Sıklığını Hesaplama

in: Depolama ve Envanter Yönetimi, Demirdöğen Osman, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, pp.191-208, 2014

Metrics

Publication

31

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals