Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmplementing Value Stream Mapping For The Textile Company: A Case Study

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.32, ss.763-772, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erzincan OSB’de Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Kurumsal Kimlikleri Üzerine Bir Uygulama

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 June 2018, ss.130