Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genel Sağlığın Korunmasına İlişkin İdari Bir Faaliyet Olarak Aşı Uygulamasının Kanuniliği

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.XXI, ss.43-73, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İdari Kolluk Faaliyetlerinin Temel Anayasal Sınırları Olarak Kanunilik ve Ölçülülük İlkeleri

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XX, ss.1-25, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)