Dr.Öğr.Üyesi

RECEP GÜR


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Biyografi

1988 yılında Nevşehir/Avanos'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü'nde lisans, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü'nde yüksek lisans, aynı üniversite ve bölümde 2017 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılında Erzincan Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak başladı. Ocak 2012-Mayıs 2016 tarihlerinde, 35. madde'ye bağlı olarak Ankara Üniversitesi'nde; Haziran 2016-Ocak 2018 tarihlerinde,  Erzincan Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Şubat 2018- Ekim 2018 tarihlerinde Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nda  Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Ekim 2018'den itibaren 40/b kapsamında  Anadolu Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri, hakemli, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yer alan makaleleri, uluslararası kitap bölümleri bulunmaktadır. Çok değişkenli istatistikler, başarı testi ve ölçek geliştirme, bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testler, bursiyerlerin akademik başarıları, ölçme duyarlılığı ve test güvenliği çalışma konuları arasındadır.

Eğitim Bilgileri

2013 - 2017

2013 - 2017

Doktora

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü, Türkiye

2011 - 2013

2011 - 2013

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü, Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Yüksek Lisans-Tezsiz

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Bireye Uyarlanmış Testlerde Madde Kullanım Sıklığı Kontrol Yöntemlerinin Farklı Koşullarda Ölçme Duyarlılığına ve Test Güvenliğine Etkisi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme Ve Değerlendirme

2013

2013

Yüksek Lisans

TÜBİTAK Bursiyerlerinin Akademik Başarılarının Bursiyer Belirleme Puanlarına ve Alan Türlerine Göre İncelenmesi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Testler, R Uygulamalı Çalıştayı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

2016

2016

Segmentasyon ve Birliktelik

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Anorist

2016

2016

Öngörüsel Modelleme

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Anorist

2016

2016

Veri Madenciliğine Giriş

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Anorist

2016

2016

Veri Hazırlama Yöntemleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Anorist

2016

2016

R Programlama

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Biyans Akademi

2012

2012

Yabancı Dil Kursu Katılım Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ankara Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu

2011

2011

Diksiyon - Güzel ve Etkili Konuşma Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü

2011 - 2011

2011 - 2011

Araştırma Görevlisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Erzincan Üniversitesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İstatistik II

Lisans

Lisans

Eğitim Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

İSTATİSTİK I

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavının Simülatif Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Uygulaması

GÜR R. , KARABAY E.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.11, ss.201-228, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Development of the Academic Performance Perception Scale

GÜR R.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.177-197, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

The Predictive Power of TUBITAK Scholarship Holder Determination Scores to the Scholarship Holders' Grade Point Averages

GÜR R. , Gülleroğlu D.

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.14, ss.1428-1435, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

On Perfect Numbers and their Relations

GÜR R. , BİRCAN N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MATHEMATICAL SCIENCES, ss.1337-1346, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının demografik değişkenler açısından incelenmesi

GÜR R. , YILMAZ M. F.

I. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2017), 18 - 21 Ekim 2017

2017

2017

Göçmen öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar (Erzincan ili Ahıskalı öğrenciler örneği)

ÖZBAŞ M. , GÜR R.

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.405-408

2017

2017

Göçmen öğrencilerin "Sınav" kavramına yönelik metaforik algıları

GÜR R.

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.363-366

2017

2017

Investigating altruism and life satisfaction of pre-serviceteachers ın terms of some variables

GÜLAÇTI F. , GÜR R. , Çiftçi Z.

The 26th International Congress on Educational Sciences(ICES/UEBK-2017), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.3257-3258

2017

2017

The Determination of the Graduality Levels Among Common Compulsory Prerequisite English Courses

GÜR R. , ERİÇOK B.

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.179

2017

2017

The Effects of Undergraduates’ Departments on Foreign Language and Professional English Academic Success

ERİÇOK B., GÜR R.

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.180

2016

2016

Akademik Performans Algı Ölçeği Geliştirme Çalışması

GÜR R.

III nd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1555-1556

2013

2013

Alan Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

GÜR R. , Gülleroğlu D.

VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyum, Sakarya, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2013, ss.105

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği

GÜR R. , ÖZBAŞ M.

BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ, Kürşad Yılmaz- R. Serkan Arık, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.46-63, 2019

2018

2018

Investigation of the Critical Leadership Scores of Candidate Teachers by Parental Education Levels

ÖZCAN M., GÜR R. , Eranıl A. K. , ERİÇOK B.

Chaos, Complexity and Leadership 2017, Şule E., Potas, N., Editör, Springer-Verlag , Cham, ss.557-567, 2018

2018

2018

An assessment system for monitoring the academic development of students

GÜR R.

Chaos, Complexity and Leadership 2016, Şule E., Editör, Springer-Verlag , Cham, ss.701-712, 2018

2017

2017

Öğretmen adaylarının özgecilik ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi

GÜLAÇTI F. , GÜR R. , Çiftçi Z.

Küreselleşen Dünyada Eğitim, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.473-484, 2017

Desteklenen Projeler

2014 - 2017

2014 - 2017

HELP Healthcare English Language Programme

AB Destekli Diğer Projeler

GÜR R.

Ödüller

Haziran 2011

Haziran 2011

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Yüksek Onur Belgesi

Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim FakültesiBurslar

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

TÜBİTAK Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı (2211-E)

TÜBİTAK

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı (2228)

TÜBİTAK

Duyurular & Dokümanlar

“www.verianalizirehberi.com” Akademik araştırmalarınızda sizlere yardımcı olmak için tasarlandı
Duyuru
31.10.2019

http://www.verianalizirehberi.com

Üç kolay adımda araştırmanız için en doğru veri analizi yöntemini seçebilirsiniz.

Araştırmanı Belirle

Araştırmanızın amacını, değişkenlerin türlerini, değişkenlerin sayılarını ve değişkenlerin ölçek düzeylerini belirleyin.

 

İstenen Bilgileri Gir

Rehberin sizden istediği bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

 

Doğru Yöntemi Bul

Rehberin verdiğiniz bilgilere göre araştırmanız için en doğru veri analizi yöntemini belirlemesini sağlayın.

 

Geliştirme çalışmaları devam etmektedir.  Akademik çalışma yapanlara önerdiğiniz ve geribildirimleriniz için teşekkür ederim.

 

neler yapar.docx Creative Commons License