Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Adalet Meslek Yüksekokulu 0 8 0,00
Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu 126 27 4,67
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2 17 0,12
Çayırlı Meslek Yüksekokulu 376 8 47,00
Diş Hekimliği Fakültesi 25 7 3,57
Eczacılık Fakültesi 901 43 20,95
Eğitim Fakültesi 983 160 6,14
Fen-Edebiyat Fakültesi 5285 130 40,65
Hukuk Fakültesi 6 87 0,07
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 79 87 0,91
İlahiyat Fakültesi 11 61 0,18
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu 0 12 0,00
Kemah Meslek Yüksekokulu 27 17 1,59
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu 2 17 0,12
Meslek Yüksekokulu 399 66 6,05
Mühendislik Fakültesi 3182 90 35,36
Refahiye Meslek Yüksekokulu 42 15 2,80
Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 3 0,00
Rektörlük 0 34 0,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi 401 39 10,28
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 128 28 4,57
Tercan Meslek Yüksekokulu 0 20 0,00
Tıp Fakültesi 3392 205 16,55
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 0 12 0,00
Üzümlü Meslek Yüksekokulu 166 19 8,74
TOPLAM 15533 1212 12,82