Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Adalet Meslek Yüksekokulu 0 7 0,00
Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu 235 21 11,19
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5 16 0,31
Çayırlı Meslek Yüksekokulu 411 7 58,71
Diş Hekimliği Fakültesi 27 5 5,40
Eczacılık Fakültesi 1360 39 34,87
Eğitim Fakültesi 1117 126 8,87
Fen-Edebiyat Fakültesi 6772 102 66,39
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 1 0,00
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 10 0,00
Hukuk Fakültesi 6 60 0,10
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 164 67 2,45
İlahiyat Fakültesi 0 48 0,00
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu 5 12 0,42
Kemah Meslek Yüksekokulu 28 16 1,75
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu 3 15 0,20
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0 6 0,00
Meslek Yüksekokulu 451 53 8,51
Mühendislik Fakültesi 3861 79 48,87
Refahiye Meslek Yüksekokulu 43 13 3,31
Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 3 0,00
Rektörlük 0 35 0,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi 356 30 11,87
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 146 26 5,62
Tercan Meslek Yüksekokulu 0 13 0,00
Tıp Fakültesi 6468 149 43,41
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 0 11 0,00
Üzümlü Meslek Yüksekokulu 239 17 14,06
TOPLAM 21697 987 21,98