Erzincan Yöresel Mutfak Kültürü Unsuru Olan Tarhananın Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Başar F., Şen N., Silahşör Y., Başar B.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.1, pp.328-339, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tarhana is a traditional Turkish food produced by fermentation. Tarhana wheat flour, yogurt, tomato, onion, green and red pepper, salt and various spices are mixed and left to fermentation. It is a food product with high nutritive value due to its animal-derived proteins. Tarhana is a popular soup consumed in a wide geography. We are at restaurants and restaurants. It is made by local people as a preparation for winter all over Anatolia, and its construction varies from region to region. In the Turkish cuisine, it was processed using home technologies in order to consume during the seasons especially in winter. Dry and wet versions, such as pulses, fruits, etc. with different flavors can be obtained from tarhana. Tarhana comes to mind the first kind of soup. However, it is also consumed as breakfast food and dessert. In the light of this information, the aim of the research is to reveal the forms and types of cultivation in the Erzincan region as an important element of the culinary culture and to evaluate the potential of gastronomy tourism.

Tarhana, fermentasyon sonucu u¨retilen geleneksel bir Tu¨rk gıdasıdır. Tarhana bugˆday unu, yogˆurt, domates, sogˆan, yes¸il ve kırmızıbiber, tuz ve c¸es¸itli baharatların karıs¸tırılıp, fermentasyona bırakıldıktan sonra gu¨nes¸te kurutulup, o¨gˆu¨tu¨lu¨p toz haline getirilmesiyle elde edilir. I·c¸erdigˆi hayvansal kaynaklı proteinler nedeniyle besleyici degˆeri yu¨ksek bir gıda u¨ru¨nu¨du¨r. Tarhana genis¸ bir cogˆrafyada tu¨ketilen popu¨ler bir c¸orbadır. Lokanta ve restoranlarda kars¸ımıza c¸ıkmaktadır. Anadolu’nun do¨rt bir yanında kıs¸ hazırlıgˆı olarak yerel halk tarafından yapılmakta olup, yapımı bo¨lgeden bo¨lgeye c¸es¸itlilik go¨sterebilmektedir. Tu¨rk mutfagˆında besinlerin u¨retilmedigˆi mevsimlerde o¨zellikle kıs¸ aylarında tu¨ketebilmek ic¸in ev teknolojileri kullanılarak is¸lenirdi. Kuru ve yas¸ versiyonları oldugˆu gibi ic¸erisine katılan bakliyat, meyve vb. ile farklı lezzetlerde tarhana elde edilebilmektedir. Tarhana dendigˆinde ilk akla bir c¸orba c¸es¸idi gelmektedir. Ancak kahvaltı yiyecegˆi ve tatlı olarak da tu¨ketilmektedir. Bu bilgiler ıs¸ıgˆında aras¸tırmanın amacı, Erzincan yo¨resinde mutfak ku¨ltu¨ru¨nu¨n o¨nemli bir o¨gˆesi olarak tarhananın yapım s¸ekilleri ve c¸es¸itlerini ortaya koymak ve gastronomi turizmi potansiyeli ac¸ısından degˆerlendirmektir.