Matematik Derslerinin Mathematıca İle Yapılması Ve Konu Bazlı Algı Değişiminin İncelenmesi


Babapour Golezani A.

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.8, no.52, pp.656-666, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, Atatürk üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim matematik bölümünde eğitim alan üniversite öğrencilerinin önceki yıllarda öğrendikleri konuları Mathematica programı ile yeniden anlattığında öğrencilerin matematik algılarında bir değişiklik olup olmadığı ve öğrencilerin Mathematica programı hakkında görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada verilern elde edilmesi için Descriptive Case Study (Tanımlayıcı Durum Çalışması) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel verilerin elde edilmesi için görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formu Nicel ve Nitel sorulardan oluşmuştur. Her iki soru grubunda ana dayanak, öğrencilerin öğretim etkinlikleri çerçevesinde algılarının değişiminin ölçülmesine yönelik olmuştur. Araştırmada, öğrencilerin görüşlerinden elde edilen bulgular sonucunda; matematik derslerinde Mathematica programını kullandıktan sonra algı değişiminin olumlu etkilendiği belirtilmiştir.