Education Information

Education Information

  • 2017 - 2019 Postgraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği, Turkey

Dissertations

  • 2019 Postgraduate

    Turist rehberlerine yönelik algılanan hizmet kalitesinin davranışsal niyetlere etkisi: Çanakkale örneği

    Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü