Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

E-Kitap ve Tabletlerin Liselerde Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.165-179, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2.0 Uygulamalarının İncelenmesi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.59-69, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocukların Robotik ve Kodlamaya Yönelik Görüşleri

4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.1-2

Using The Online Flipped Classroom Model In The Covid-19 Pandemic Process

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021 Sustainable Development

A SYSTEMATIC REVIEW OF CYBER BULLYING STUDIES IN THE LITERATURE

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.91-92 Creative Commons License

THE PROCESS OF DEVELOPING THE PERFORMANCE TEST IN THE CONTEXT OF CYBERBULLYING TO MEASURE INTERNET SKILLS

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.93-94 Creative Commons License

Examination of Most Played Mobile Games in terms of Digital Skills and Risks

International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.121-122 Creative Commons License

Türkiye Kaynaklı İnternet Risklerine Yönelik Geliştirilen Ölçeklerin İncelenmesi

27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES UEBK 2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Matematik Dersine Yönelik Çoklu Ortam Uygulamalarının Değerlendirilmesi

International Computer Instructional Technologies Symposium, 24 - 26 May 2017

Çocukların İnternet Bağımlılığına Karşı Ailelerin Tutumu

International Computer Instructional Technologies Symposium, 24 - 26 May 2017

Assistive Technologies and Educational Robots in Special Education (Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler ve Eğitici Robotlar)

International Computer Instructional Tecnologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.960-961

çocukların yaşadığı internet riskleri ve farkındalıkları

International computer and instructional technologies symposium (icits), 24 - 26 May 2017

Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.351-352

The Experiences of the Students about Scenario-Based Interactive Videos

5 International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.369

THE USE OF SOCIAL MEDIA AND FEAR OF MISSING OUT AMONG COLLEGE STUDENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, Spain, 6 - 08 March 2017 identifier

INTERNET ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND ATTITUDES OF THEIR PARENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, Spain, 6 - 08 March 2017 identifier

Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.417

Öğretmenlerin EBA İle İlgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.415

Çocukların Oyun Tercihleri Sokak Temelli Oyunlar mı Bilgisayar Temelli Oyunlar mı

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.416

E Kitap İle Yürütülen Almanca Dersinin Öğrencileri Başarısı Üzerindeki Etkisi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.414

Öğretmen Adaylarının Bilgisyar Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.193

45 YAŞ ve ÜZERİ İNSANLARIN CEP TELEFONU KULLANIMINDAKİ DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİ

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.1-12

Meslek Yüksekokullarının Teknik Bölümlerinde Teknoloji Kullanımı

2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.202-209 Creative Commons License

Tablet Bilgisayarların ve E Kitapların Kullanma Durumlarının İncelenmesi Bir Durum Çalışması

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1-2

Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tablet Bilgisayar ve E KitaplarınKullanım Durumları

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2 0 Uygulamalarınınİncelenmesi

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1-2

Bilişim Teknolojileri Konusunda Yapılmış Hizmet içi Eğitimlerin Niteliğini Etkileyen Faktörler

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.460

EĞİTSEL OYUNLARIN TASARLANMASINDA KULLANILAN OYUN MOTORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.300-305

Books & Book Chapters

İnternet Becerileri ve Türleri

in: DIJITAL OKURYAZARLIK: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül Dr. Ahmet Kılıç Dr. Mustafa Küçükali, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.97-126, 2020

3. Bölüm: Canlı Ders Öncesi Çevresel Düzenlemeler ve Ortam Hazırlığı

in: Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri, Prof. Dr. Selçuk KARAMAN,Doç. Dr. Engin KURŞUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1245, Erzurum, pp.24-38, 2020 Creative Commons License