Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Eğitiminde Robotik Kodlama Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

16th INTERNATIONAL COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2023

A CONTENT ANALYSIS OF EDUCATIONAL ROBOTICS RESEARCH IN THE LAST FIVE YEARS

Xth International Eurasian Educational Research Congress’, Ankara, Turkey, 08 June 2023

Çocukların Robotik ve Kodlamaya Yönelik Görüşleri

4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.1-2

Using The Online Flipped Classroom Model In The Covid-19 Pandemic Process

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021 Sustainable Development

A SYSTEMATIC REVIEW OF CYBER BULLYING STUDIES IN THE LITERATURE

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.91-92 Creative Commons License

THE PROCESS OF DEVELOPING THE PERFORMANCE TEST IN THE CONTEXT OF CYBERBULLYING TO MEASURE INTERNET SKILLS

International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.93-94 Creative Commons License

En Çok Oynanan Mobil Oyunların Dijital Beceriler ve Riskler Açısından İncelenmesi

International Child and Information Safety Congress ”Dijital Games”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.121-122

Examination of Most Played Mobile Games in terms of Digital Skills and Risks

International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.121-122 Creative Commons License

Türkiye Kaynaklı İnternet Risklerine Yönelik Geliştirilen Ölçeklerin İncelenmesi

27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES UEBK 2018), Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Matematik Dersine Yönelik Çoklu Ortam Uygulamalarının Değerlendirilmesi

International Computer Instructional Technologies Symposium, 24 - 26 May 2017

Çocukların İnternet Bağımlılığına Karşı Ailelerin Tutumu

International Computer Instructional Technologies Symposium, 24 - 26 May 2017

Assistive Technologies and Educational Robots in Special Education (Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojiler ve Eğitici Robotlar)

International Computer Instructional Tecnologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 27 May 2017, pp.960-961

çocukların yaşadığı internet riskleri ve farkındalıkları

International computer and instructional technologies symposium (icits), 24 - 26 May 2017

Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumları

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.351-352

The Experiences of the Students about Scenario-Based Interactive Videos

5 International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.369

INTERNET ADDICTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND ATTITUDES OF THEIR PARENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, Spain, 6 - 08 March 2017 identifier

THE USE OF SOCIAL MEDIA AND FEAR OF MISSING OUT AMONG COLLEGE STUDENTS

International Technology, Education and Development Conference - INTED 2017, Valencia, Spain, 6 - 08 March 2017 identifier

Çocukların Oyun Tercihleri Sokak Temelli Oyunlar mı Bilgisayar Temelli Oyunlar mı

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.416

Öğretmenlerin EBA İle İlgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.415

Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.417

E Kitap İle Yürütülen Almanca Dersinin Öğrencileri Başarısı Üzerindeki Etkisi

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium - ICITS 2016, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.414

Öğretmen Adaylarının Bilgisyar Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi: Erzincan Üniversitesi Örneği

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2015), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.193

45 YAŞ ve ÜZERİ İNSANLARIN CEP TELEFONU KULLANIMINDAKİ DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİ

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.1-12

Meslek Yüksekokullarının Teknik Bölümlerinde Teknoloji Kullanımı

2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.202-209 Creative Commons License

Tablet Bilgisayarların ve E Kitapların Kullanma Durumlarının İncelenmesi Bir Durum Çalışması

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1-2

Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tablet Bilgisayar ve E KitaplarınKullanım Durumları

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2 0 Uygulamalarınınİncelenmesi

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.1-2

Bilişim Teknolojileri Konusunda Yapılmış Hizmet içi Eğitimlerin Niteliğini Etkileyen Faktörler

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.460

EĞİTSEL OYUNLARIN TASARLANMASINDA KULLANILAN OYUN MOTORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.300-305

Books & Book Chapters

Chapter 11 – Assessment Based Games and Gamification

in: Digital Games and Gamification in Education, Dr. Nurullah Taş ve Dr. Yusuf İslam Bolat, Editor, ISTES Organization, Colorado, pp.126-136, 2023

Etkileşimli Eğitsel Videolar: Güncel Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Perspektifler

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2023, AKKOYUNLU BUKET, ODABAŞI HATİCE FERHAN, İŞMAN AYTEKİN, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.271-292, 2023

İnternet Becerileri ve Türleri

in: DIJITAL OKURYAZARLIK: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül Dr. Ahmet Kılıç Dr. Mustafa Küçükali, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.97-126, 2020

Canlı Ders Öncesi Çevresel Düzenlemeler ve Ortam Hazırlığı

in: Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri, Prof. Dr. Selçuk KARAMAN, Doç. Dr. Engin KURŞUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.23-37, 2020

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals