Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yapay Sinir Ağları, PID ve Başkalaşım ile Octorotor Yanal Uçuş Kontrolü

4th International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 06 June 2023, pp.79-90

Gradyan İnişi Algoritması, PID ve Başkalaşım ile Octorotor Sapma Uçuşu Kontrolü

4th International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 06 June 2023, pp.541-542

Stochastic Longitudinal Autopilot Tuning for Best Autonomous Flight Performance of a Morphing VTOL Drone

International Conference on Research in Engineering, Technology and Science, ICRETS 2023, Budapest, Hungary, 6 - 09 July 2023, vol.23, pp.413-419 Creative Commons License identifier

Stochastic Longitudinal Autopilot Tuning for Best Autonomous Flight Performance of a Morphing Decacopter

International Conference on Research in Engineering, Technology and Science, ICRETS 2023, Budapest, Hungary, 6 - 09 July 2023, vol.23, pp.50-58 Creative Commons License identifier

Başkalaşım ve PID Algoritması ile Hexarotor İHA’nın Sapma Hareketi Kontrolü

9. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI, İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2022, pp.1-5

Effect of Morphing and Battery Weight on Hexarotor Lateral Flight

INTERNATIONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI, Ankara, Turkey, 01 April 2022, pp.762-772

EFFECT OF MORPHING AND BATTERY WEIGHT ON HEXAROTOR LONGITUDINAL FLIGHT

INTERNATIONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI, Ankara, Turkey, 01 April 2022, pp.773-784

PID ve SPSA ile Hexarotor İHA’nın Dinamik Modellemesi ve Askıda Uçuş Kontrolü

5’ inci Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, UHAT-2021, İzmir, Turkey, 30 September 2021

EFFECT OF BATTERY WEIGHT ON LATERAL FLIGHT OF MORPHING QUADROTOR UAV

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES-III, Comrat, Moldova, 15 - 16 January 2021, pp.480-495

EFFECT ON LONGITUDINAL FLIGHT OF BATTERY WEIGHT IN COLLECTIVE MORPHING IN QUADROTORS

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES-III, Comrat, Moldova, 15 - 16 January 2021, pp.467-480

Effect Of Differential Morphing On Yaw Movement In Quadrotors

1. International Conference on Energy, Environment and Storage of Energy (ICEESEN 2020), Kayseri, Turkey, 19 - 21 November 2020

The Effect of Collective and Differential Morphing on Longitudinal Flight in Quadrotors

EJONS10th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC,ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Batumi, Georgia, 15 - 17 May 2020, pp.133-142

Hover Control with Differential and Collective Morphing in Quadrotors

EJONS10th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC,ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Batumi, Georgia, 15 - 17 May 2020, pp.124-132

The Effect of Differential Morphing on the Forward Flight in Quadcopter

ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 03 January 2020, pp.23

The Effect of Collective Morphing on the Lateral Flight In Quadcopter

6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 11 - 12 April 2019

Survey on Morphing Methods For Quadcopter

6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 11 - 12 April 2019

The Effect of Collective Morphing on the Longitudinal Flight In Quadcopter

MAS International Conference of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sceinces, Şanlıurfa, Turkey, 2 - 03 February 2019

The Effect of Collective Morphing on the Vertical Flight In Quadcopter

MAS International Conference of Mathematics, Engineering, Natural Medical Sceinces, 2 - 03 February 2019

Optimal Tunning of PID Controller For Lateral Flight of Research Based Quadcopter

4. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB), Erzurum, Turkey, 4 - 05 December 2018

Survey on Flight Control Methods For Quadcopter

4. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB), Erzurum, Turkey, 4 - 05 December 2018

Dynamic Modeling and Control of Research Based Quadcopter

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

Optimal Tunning of PID Controller For Forward Flight of Research Based Quadrotor

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

Books & Book Chapters

Farklı Batarya Ağırlıklarının ve Başkalaşımın Hexarotor Sapma Uçuşuna Etkisi

in: Endüstride Dijitalleşme Örnekleri, Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜLDAL, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.111-126, 2022

PID VE SPSA İLE HEXAROTOR İHA’NIN DİNAMİK MODELLENMESİ VE ASKIDA UÇUŞ KONTROLÜ

in: HAVACILIK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI KİTABI, HARMANŞAH Coşkun, HAVA Hüseyin Tamer, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları Havacılık Meslek Yüksekokulu Yayın No: 1, İzmir, pp.211-219, 2022

Hexarotor Lateral Flight Control using Deep Neural Network and Morphing

in: Research & Reviews in Engineering - II, Assoc. Prof. Dr. Selahattin BAYRAK, Assist. Prof. Dr. Nesli AYDIN, Assist. Prof. Dr. Yalçın BOZTOPRAK, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.33-48, 2021

Eş Zamanlı Pertürbasyon Rassal Yaklaştırım ve Birleştirilmiş Başkalaşım ile Quadrotor Sapma Uçuş Kontrolü

in: Yapay Zeka ve Dijital Teknoloji, Dr. Öğr. Üyesi Gökalp ÇINARER, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.35-59, 2021

THE EFFECT OF DIFFERENTIAL MORPHING ON THE HOVER FLIGHT IN QUADCOPTER

in: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI-1, , Editor, İksad, pp.59-72, 2020

Metrics

Publication

43

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

95

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

4

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals