General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Social Sciences

Metrics

Publication

64

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Özlem Bektaş’ın araştırmaları insan hakları ve demokrasi eğitimi, kültür, değerler eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretim programları, örgütsel öğrenme, öğretmen eğitimi, hizmetiçi eğitim gibi araştırma alanlarının yanı sıra kültürel kimlik, vatandaşlık, karşılaştırmalı eğitim, sosyal problem çözme gibi konuları disiplinler arası boyuttan incelemeye odaklanmaktadır. 

En sonki çalışması, etkinlik temelli öğrenme ile düşünme eğitimi ve  senaryo temelli öğrenme ile  öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri üzerinedir. Ayrıca sanat eğitimi kapsamındaki çalışmalarla da ilgilenmektedir.  

Araştırmalarını ulusal ve uluslar arası eğitim konferanslarında sunmuştur. Halen Sinerji dergisinin yayın  ve ve Turquaz dergisinin  bilim kurulundadır.

Daha önce Erzurum’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda (1996-2009) öğretmenlik ve idarecilik yapmıştır. Öğretmenlere “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlıklı hizmet-içi eğitimler vermiştir.  Talin/ Estonya’da “Innovation School” ve Penzance/İngiltere’de “Outdoor Education” başlıklı çalışma ziyaretlerinde bulunmuştur.


Contact

Email
obektas@erzincan.edu.tr
Web Page
https://avesis.ebyu.edu.tr/obektas
Office Phone
+90 446 224 0089 Extension: 42347
Office
A1-232
Address
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği