Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

    Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü

Verdiği Dersler

  • Ön LisansTÜRK SÜSLEMELERİNDE DESEN UYGULAMALARI 1

  • Ön LisansARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  • Ön LisansYÜZEYSEL TASARIM 1

  • Ön LisansTEMEL TASARIM

  • Ön LisansMODEL KALIP TEKNİKLERİ 1

  • Ön LisansMİMARİ ÇİNİ TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI 1

  • Ön LisansGELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI