Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Tahkim Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkına Riayet Edilmemesi Sebebiyle Hakem Kararlarının İptali (HMK m. 439/ 2, f)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.XXII, ss.191-208, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İcra ve İflas Kanunu Madde 179 Çerçevesinde Kooperatiflerde Mali Durumun Bozulması Üzerine Alınacak Tedbirler

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XX, ss.125-152, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diğer Yayınlar