Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Tahkim Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkına Riayet Edilmemesi Sebebiyle Hakem Kararlarının İptali (HMK m. 439/ 2, f)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XXII, pp.191-208, 2018 (National Refreed University Journal)

İcra ve İflas Kanunu Madde 179 Çerçevesinde Kooperatiflerde Mali Durumun Bozulması Üzerine Alınacak Tedbirler

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.XX, pp.125-152, 2018 (National Refreed University Journal)

Other Publications