Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017
  Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ensititüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D., Türkiye

 • 2010 - 2012
  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ensititüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D., Türkiye

 • 2004 - 2008
  Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi , Hemşirelik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017
  Doktora

  Zihinsel Engeli Olan Çocukların Ebeveynlerinde İçselleştirilmiş Stigma, Umutsuzluk ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.

 • 2012
  Yüksek Lisans

  Çocuk Gelişimi Öğrencilerine Verilen Yabancı Cisim Aspirasyonları Konusundaki Eğitimin Bilgi Düzeylerine Etkisi

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D.

Yabancı Diller

 • B1 Orta
  İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Sağlık ve Tıp

  Akupresur
  , ACADEMICINA HEALTH. SPA WELLNESS.SPORT RECREATİON

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Araştırma ve Biyoistatistik Eğitimi
  , Erzincan Üniversitesi