Education Information

Education Information

 • 2010 - 2012 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Physical Education And Sports, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Marmara University, School Of Physical Education And Sports, Physical Education And Sports Education, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  SPOR YAPAN VE YAPMAYAN AMPÜTE BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESİF DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı

 • 1998 Postgraduate

  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ANLAYIŞ VE ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI(ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

  Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 20143. Kademe Kıdemli Antrenör Belgesi

  Other , Türkiye Tenis Federasyonu