General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilişim Ve Teknolojileri

Metrics

Publication

31

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals

Contact