Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mesane Kanserine Bağlı Gelişen Dev Hidronefroz.

Karadeniz 2. Uygulamalı Bilimler Kongresi, Rize, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2019

Büyük Boyutlu Brankiyal Kleft Kisti.

Gevher Nesibe 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

Mide Karsinomunda Diferansiasyon Derecesiyle Lenfovasküler İnvazyon, Lenf Bezi Metastazı İlişkisi.

1. Ahi Evran Uluslarası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019

Doku Karışıklığı Hatalarında Kısa Tekrarlayan Dizi Analizi İle Doku Sahipliğinin Tanımlanması.

1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress-11-14 April 2019, Kırsehir, Turkey, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.6-10

Safra Kesesinde Nekrotizan Granülomatöz Vaskülit.

Ereğli Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi, Konya, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019

Lenf Bezinin Nadir Bir Lezyonu. Anjiomyomatöz Hamartom.

1. Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2018

Tiroid Karsinomlarında Geniş İmmunohistokimyasal Panel Uygulamayla Vakaların Analizi.

3. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Analysis Of Breast True-Cut Biopsies By Applying Immunohistochemical Study Of Myoepithelial Markers And Estrogen Progesterone Receptors.

IV. International Congress for Applied Biological Sciences., Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.28

Apendikste Düşük Dereceli Neoplazi. Olgu Sunumu.

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental Emergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Kolonda Juvenil Polip. Olgu Sunumu.

26. Ulusal Patoloji 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi- ANTALYA, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

POSTERİOR FOSSA EPİDURAL HEMATOMU VAKA SUNUMU

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ., Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2015

Deri Leischmaniazisi.

25. Ulusal Patoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Primary lipoma of the scrotum: Two cases

10. Acil Tıp Kongresi- Bursa, Bursa, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014

Apendikste Tenyazis. 4 Olgunun Raporu.

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Parotiste Dev Lipom. Olgu Sunumu.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013

Vulva Patolojileri: 184 Olgunun Retrospektif Analizi

5. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Eylül 1996, ss.1