General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Bilişim Ve Teknolojileri Hukuku Anabilim Dalı