Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Finansman Aracı Olarak Hizmet Akdi

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mart 2018

M. Şemsettin Günaltay'ın Fıkıh Anlayışı

M. Şemsettin Günaltay Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Mülkiyet Çeşitleri

İslam Hukuku I, Prof. Dr. Abdullah Çolak,Doç. Dr. Mehmet Dirik, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.329-355, 2019

ŞEMSETTİN GÜNALTAY'IN FIKIH ANLAYIŞI

BİR DİN AYDINI PROFİLİ M. ŞEMSETTİN GÜNALTAY, İNAN M., KANDEMİR F., ASLAN Ö., Editör, Rağbet, İstanbul, ss.252-258, 2016

Diğer Yayınlar