General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Metrics

Publication

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Meiramkul İSSAYEVA

.