Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EERIE RESONANCE VEYA İNSANLIK ADINA DEHŞET VERİCİ YANKI: YAHUDİ AKLI

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.9, no.23, pp.61-86, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

الخوف الافتراضي الذي لا نهاية له في العالم الغربي: الإسلاموفوبيا

Diyanet Arapça İlmî Dergi el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye, vol.3, no.2, pp.366-405, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

ANAHATLARIYLA POSTMODERN YAHUDİ FELSEFESİ

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, no.24, pp.63-91, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ÖZGÜR SERENGETİ: AFRİKA YEREL DİNLERİNDE HAYVAN HAKLARI

Akra Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, vol.8, no.22, pp.63-82, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

POSTHERMENEUTICA: POSTMODERN DİN BİLİMLERİNDE HERMENÖTİK

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.8, no.21, pp.13-54, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Posturbanism: Western City and Urban Memory in the Postmodern Age

Occident, vol.1, no.2, pp.145-169, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

POST-RELIGIO ET RATIO: POSTMODERN DİN BİLİMLERİNDE AKIL-DİN İLİŞKİSİ

Akra Kültür Sanat Dergisi, vol.8, no.20, pp.13-42, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İSLAM’DA DİNDAR VE DİĞERKAMLIK: KUR’AN-I KERİM’DE “İSAR” AYETİNE TARİHSEL FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.7, no.17, pp.13-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mutfakta Pişir Mutfakta Ye: Çağdaş Dinler Tarihi Metodolojisinde Feminist Yaklaşım

MİLEL VE NİHAL: İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İSLAM’DA DİNDARLAR VE DİĞERKÂMLIK: KUR’AN-I KERİM’DE “İSAR” AYETİNE TARİHSEL FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Akra Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, vol.7, no.17, pp.13-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

DİNDAR DEĞİL MANEVİYATÇIYIM: POSTMODERN DİN BİLİMLERİNDE MANEVİYAT- DİNDARLIK TARTIŞMALARI

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.6, no.16, pp.11-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

ÜÇ KUDÜS: KUDÜS’E SİYONİST, EVANJELİK VE REEL-POLİTİK YAKLAŞIMLAR

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.6, no.15, pp.41-58, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

lici, M . (2018). ÜÇ KUDÜS: KUDÜS’E SİYONİST, EVANJELİK VE REEL-POLİTİK YAKLAŞIMLAR

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ,, vol.6, no.15, pp.41-58, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İlahi Dinlerde Yaratılış- Evrim Tartışmaları

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.6, no.14, pp.59-89, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İLAHİ DİNLERDE YARATILIŞ-EVRİM TARTIŞMALARI

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.6, no.14, pp.59-89, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Dini Hareketlerin Klasik Dinlerden Farkı: Postmodern Paganizm Geleneksel Dindarlığa Karşı

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, no.13, pp.23-32, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ÇAĞDAŞ DİN BİLİMLERİ METODOLOJİSİNDE MODERNİZM– POSTMODERNİZM TARTIŞMALARI

AKRA ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, no.12, pp.35-49, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Din” Hareketlerin Klasik Dinlerden FarkıPost-Modern Paganizm Geleneksel Dindarlığa Karşı

AKRA KÜLTÜR SANAT VEEDEBİYAT DERGİSİ, no.13, pp.23-32, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çağdaş Din Bilimleri Metodolojisinde Modernizm- Postmodernizm Tartışmaları.

Uluslararası Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, no.12, pp.35-49, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Saladin: Latin Kaynaklarında Selahaddin Eyyubî

Akra Kültür Sanat, no.11, pp.143-152, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Pettazzoni Turkey Some Reflections on Pettazzonian Studies in Turkish Tradition of the History of Religions

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, no.10, pp.165-194, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kur an ı Kerim ve Katolik Meryem Teolojisi

Akra, no.9, pp.103-115, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

PETTAZZONI IN TURKEY: SOME REFLECTIONS ON PETTAZZONIAN STUDIES IN TURKISH TRADITION OF THE HISTORY OF RELIGIONS

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.4, no.10, pp.165-195, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

BEDİÜZZAMAN DA MEDENİYET İNŞASI BİR DİNLER TARİHİ PERSPEKTİFİ

KÖPRÜ, no.130, pp.87-96, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kur an ı Kerim ve Katolik Meryem Teolojisi Mariyoloji

Din ve Toplum, vol.4, no.3, pp.44-51, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

ROMA KATOLİK KİLİSESİNDE İKİ OTORİTE KURUMU PAPALIK VE KİLİSE

Akra Kültür Sanat Dergisi, vol.3, no.5, pp.41-58, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

DİNLER TARİHİ PENCERESiNDEN Hz. PEYGAMBER(S.A. V.) 'İ ANLAMAK

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.4, no.10, pp.53-58, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kur'an-ı Kerim ve Katolik Meryem Teolojisi( Mariology)

Din ve Toplum, vol.4, no.3, pp.44-51, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

“Dinler Arası İliskilerin Teolojik Temelleri”

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, no.2, pp.71-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

DİNÎ ARAŞTIRMALARDA YAPISAL FENOMENOLOJİK YÖNTEM: KÜLTÜRLER ARASI BİR PERSPEKTİF

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, vol.1, no.1, pp.119-126, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

The Idea of God in Ancient Turkish Religion According to Raffaele Pettazzoni A Comparison with the Turkish Historian of Religions Hikmet Tanyu

SMSR STUDI E MATERIALI DELLE SOTRIA DELLE RELIGIONE, vol.77, no.1, pp.137-154, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

DİN ANTROPOLOJİSİNİN KURUCULARINDAN JAMES GEORGE FRAZER (1854- 1941)

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.14, no.2, 2010 (ESCI)

Dünyanın Yerel Bilimi: Dinler Tarihi

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, pp.148-174, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Mustafa Alıcı, “Dünyanın Yerel Bilimi: Dinler Tarihi,” Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi

türk bilimsel derlemeler dergisi, vol.1, no.1, pp.157-184, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Diasporada Diyalog

Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, pp.142-187, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

SALADİN: LATİN KAYNAKLARINDA SELAHADDİN EYYUBÎ

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.4, no.11, pp.142-153, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

“Dinler Tarihi’nde Kadim Dinî Geleneklere ve Analojik Metoda Vurgu: Ugo Bianchi (1922- 1995)”

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.102, pp.175-192, 2006 (ESCI)

Dinler Tarihi’inde Kadim Dini Geleneklere ve Analojik Metoda Vurgu: Ugo Bianchi (1922- 1995)

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.10, no.2, pp.175-192, 2006 (ESCI)

“Heindrich Frıck’e Göre Dinler Tarihi’nde Tipoloji”

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.6, no.1, pp.77-85, 2006 (ESCI)

Kutsalın Peşindeki Adam: Ölümünün 19. Yılında Mircea Eliade için Kısa Bir Rehber”

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.24, pp.51-74, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Kutsal a Giden Yol Dinler Tarihi nde Bir Metodolojik Yaklaşım veya Bir Bilim Olarak Din Fenomenolojisi

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.3, pp.73-120, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

“Uluslararası Dinler Tarihi Cemiyeti’nin Dinler Tarihi Metodolojisine Kurumsal Katkısı”

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, pp.35-74, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

II. VATİKAN KONSİLİ SONRASI PAPALIK VESİKALARINDA (1962-2001) TÜRKİYE

Yen Türkiye, vol.2, no.12, pp.25-45, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Dinin Araştırma Alanı: Postmodern Din Bilimlerinin Anlama Aygıtları

VIII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ “DİJİTAL YAYINCILIK”, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2021

İLAHİ DİNLERDE YARATILIŞ-EVRİM TARTIŞMALARI

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, vol.1, pp.100

Saladin Latin Kaynaklarında Selahaddin Eyyubi

UluslararasıSelahaddin EyyubîSempozyumu BildirileriSiirt Üniversitesiİlâhiyat Fakültesi(21-23 Eylül 2016), İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2016, vol.1, pp.419-428

The Violence in the Name of God: Religious Codes of Daesh Versus Muslim Orthodoxy

Il Convegno per Violenzia e Religione, Velletri, Italy, 13 June - 22 July 2017, pp.21-29 Sustainable Development

Quranic Understanding og Invlusivism in a Pluralist Society A Theological Perspective

Inter-religious Understanding and Inter-cultural Dialogue in a Pluralistic World Philosophical and Theological Perspectives, 01 June 2016 - 02 January 2017

Nakşibendi Halidiye Koluna Müntesip Erzincanlı Mutasavvıflar Fenomenolojik Bir Yaklaşım

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.839-846

DİNLER ARASI İLİŞKİLERE TEOLOJİK KATKI AL İ İMRAN 61 AYET

International Scientific Conference on the experience of ethno-religious cooperation in the area of historical memory, Kazan, Russia, 29 - 30 May 2015

BİR DİN KURUCUSU OLARAK HZ PEYGAMBER İN HAYATININ FENOMENOLOJİK YÖNLERİ BİR DİNLER TARİHİ PERSPEKTİFİ

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2014, pp.85-92

Books & Book Chapters

Ratio Post-Talmudica: Postmodern Yahudi Teolojisinde Akıl

in: Akıl Kitabı-5, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.179-211, 2021 Creative Commons License

Postmodern Dini Özgürlük

in: Din ve Özgürlük, Mehmet Zeki Göksu, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.11-44, 2021

Torah, Logos, Ratio: Anahatlarıyla Postmodern Yahudi Felsefesi

in: Akıl Kitabı -6, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.171-224, 2021

Yahudi Tanrı

in: Bir Dünya Tanrı, Mustafa Tekin, Editor, Ragbet Yayınları, İstanbul, pp.129-170, 2020

Eerie Resonance veya İnsanlık Adına Dehşet Verici Yankı:Yahudi Aklı

in: Akıl Kitabı- Aklın Tarifi 2, Turgut AKYÜZ, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.69-104, 2020

Afrika Yerel Dinlerinde Hayvanlar

in: Kutsal ve Hayvan -Dinlerin Hayvanlara Bakışı, Süleyman Turan, Editor, Nobel, İstanbul, pp.151-171, 2020

Ontolojinin Epistemolojisi: Aklın/DüşünceninSosyal İnşası

in: AKIL KİTABI -I, AKYÜZ, Turgut, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.25-52, 2020

Post-Religio Et Ratio: Postmodern Din BilimlerindeAkıl-Din İlişkisİ

in: Akıl Kitabı -1, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.255-296, 2020

BİR DİSİPLİN OLARAK DİNLER TARİHİ

in: Dinler Tarihi I-II, Mustafa ALICI, Süleyman TURAN, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.15-32, 2018

Bir Disiplin Olarak Dinler Tarihi

in: DİNLER TARİHİ I-II, MUSTAFA ALICI , SÜLEYMAN TURAN, Editor, LİSANS, İstanbul, pp.15-32, 2018

Yeni Dini Hareketlerin Klasik Dinlerden Ayrıştığı Noktalar

in: Nedenleri ve NiçinleriyleYENİ DİNİ HAREKETLERProblemler, Meydan Okumalar ve Yanıtlar, TURAN SÜLEYMAN SANCAR FARUK, Editor, METAMORFOZ YAYINCILIK, pp.71-80, 2018

10. Batı Dünyasında İslam’a ve Müslümanlara Bakış ve İslamofobi

in: Dinlerarası İlişkiler, ALİİSRA GÜNGÖR, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.369-398, 2017

Kültürler ve Dinlerarası İlişkiler

in: Yaşayan Dünya Dinleri, Kemal POLAT, Editor, Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-19, 2017

BATI DÜNYASINDA İSLAM’A VEMÜSLÜMANLARA BAKIŞ VE İSLAMOFOBİ

in: Dinlerarası İlişkiler, Ali İsra GÜNGÖR, Editor, Grafiker, Ankara, pp.367-396, 2017

Abdurrahman Küçük'te Din Tanımlaması

in: Prof. Dr. Abdurrahman Küçük'e Armağan, Ahmet Hikmet Eroğlu, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.119-132, 2016

Abdurrahman Küçük'te Din Tanımlaması

in: Türkiye Dinler Tarihinin Kurumsallaşması Sürecinde Prof Dr Abdurrahman Küçük, Ahmet Hikmet Eroğlu, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.119-132, 2016

Hosting Romano in the Estern Territories: Some Reflections on Pettazzonian Studies in Turkey

in: Il Mistero che rivelato ci divide e sofferto ci unische, Basello G., Editor, Mimesis, Bologna, pp.109-139, 2012

Müslüman Hıristiyan Diyaloğu

İz Yayıncılık, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.411-412, 2010

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.411-412, 2010