Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur an ı Kerim ve Katolik Meryem Teolojisi

Akra , no.9, pp.103-115, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kur an ı Kerim ve Katolik Meryem Teolojisi Mariyoloji

Din ve Toplum , vol.4, no.3, pp.44-51, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kur'an-ı Kerim ve Katolik Meryem Teolojisi( Mariology)

Din ve Toplum , vol.4, no.3, pp.44-51, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Dinin Araştırma Alanı: Postmodern Din Bilimlerinin Anlama Aygıtları

VIII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ “DİJİTAL YAYINCILIK”, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2021

İLAHİ DİNLERDE YARATILIŞ-EVRİM TARTIŞMALARI

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, vol.1, pp.100

Saladin Latin Kaynaklarında Selahaddin Eyyubi

UluslararasıSelahaddin EyyubîSempozyumu BildirileriSiirt Üniversitesiİlâhiyat Fakültesi(21-23 Eylül 2016), İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2016, vol.1, pp.419-428

The Violence in the Name of God: Religious Codes of Daesh Versus Muslim Orthodoxy

Il Convegno per Violenzia e Religione, Velletri, Italy, 13 June - 22 July 2017, pp.21-29 Sustainable Development

Quranic Understanding og Invlusivism in a Pluralist Society A Theological Perspective

Inter-religious Understanding and Inter-cultural Dialogue in a Pluralistic World Philosophical and Theological Perspectives, 01 June 2016 - 02 January 2017

Nakşibendi Halidiye Koluna Müntesip Erzincanlı Mutasavvıflar Fenomenolojik Bir Yaklaşım

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.839-846

DİNLER ARASI İLİŞKİLERE TEOLOJİK KATKI AL İ İMRAN 61 AYET

International Scientific Conference on the experience of ethno-religious cooperation in the area of historical memory, Kazan, Russia, 29 - 30 May 2015

BİR DİN KURUCUSU OLARAK HZ PEYGAMBER İN HAYATININ FENOMENOLOJİK YÖNLERİ BİR DİNLER TARİHİ PERSPEKTİFİ

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2014, pp.85-92

Books & Book Chapters

Ratio Post-Talmudica: Postmodern Yahudi Teolojisinde Akıl

in: Akıl Kitabı-5, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.179-211, 2021 Creative Commons License

Postmodern Dini Özgürlük

in: Din ve Özgürlük, Mehmet Zeki Göksu, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.11-44, 2021

Torah, Logos, Ratio: Anahatlarıyla Postmodern Yahudi Felsefesi

in: Akıl Kitabı -6, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.171-224, 2021

Eerie Resonance veya İnsanlık Adına Dehşet Verici Yankı:Yahudi Aklı

in: Akıl Kitabı- Aklın Tarifi 2, Turgut AKYÜZ, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.69-104, 2020

Post-Religio Et Ratio: Postmodern Din BilimlerindeAkıl-Din İlişkisİ

in: Akıl Kitabı -1, Turgut Akyüz, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.255-296, 2020

Afrika Yerel Dinlerinde Hayvanlar

in: Kutsal ve Hayvan -Dinlerin Hayvanlara Bakışı, Süleyman Turan, Editor, Nobel, İstanbul, pp.151-171, 2020

Yahudi Tanrı

in: Bir Dünya Tanrı, Mustafa Tekin, Editor, Ragbet Yayınları, İstanbul, pp.129-170, 2020

BİR DİSİPLİN OLARAK DİNLER TARİHİ

in: Dinler Tarihi I-II, Mustafa ALICI, Süleyman TURAN, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.15-32, 2018

Yeni Dini Hareketlerin Klasik Dinlerden Ayrıştığı Noktalar

in: Nedenleri ve NiçinleriyleYENİ DİNİ HAREKETLERProblemler, Meydan Okumalar ve Yanıtlar, TURAN SÜLEYMAN SANCAR FARUK, Editor, METAMORFOZ YAYINCILIK, pp.71-80, 2018

Bir Disiplin Olarak Dinler Tarihi

in: DİNLER TARİHİ I-II, MUSTAFA ALICI , SÜLEYMAN TURAN, Editor, LİSANS, İstanbul, pp.15-32, 2018

10. Batı Dünyasında İslam’a ve Müslümanlara Bakış ve İslamofobi

in: Dinlerarası İlişkiler, ALİİSRA GÜNGÖR, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.369-398, 2017

Kültürler ve Dinlerarası İlişkiler

in: Yaşayan Dünya Dinleri, Kemal POLAT, Editor, Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-19, 2017

BATI DÜNYASINDA İSLAM’A VEMÜSLÜMANLARA BAKIŞ VE İSLAMOFOBİ

in: Dinlerarası İlişkiler, Ali İsra GÜNGÖR, Editor, Grafiker, Ankara, pp.367-396, 2017

Abdurrahman Küçük'te Din Tanımlaması

in: Prof. Dr. Abdurrahman Küçük'e Armağan, Ahmet Hikmet Eroğlu, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.119-132, 2016

Hosting Romano in the Estern Territories: Some Reflections on Pettazzonian Studies in Turkey

in: Il Mistero che rivelato ci divide e sofferto ci unische, Basello G., Editor, Mimesis, Bologna, pp.109-139, 2012

Müslüman Hıristiyan Diyaloğu

İz Yayıncılık, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.411-412, 2010

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.411-412, 2010

Metrics

Publication

81

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals