Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MUSICAL DRAMATURGY AND MATERIAL IN TURGAY ERDENER'S OVERTURE OF ‘ISTANBULNAME MUSICAL’

EJSER 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Lozan, Switzerland, 20 - 22 May 2023

Müzik Teknolojileri Üzerine Yapılmış Yayınların İncelenmesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 1. Ulusal İzmir Sanat ve Kültür Kongresi, İzmir, Turkey, 16 November 2022, pp.1-18 Creative Commons License

Piyano Akordu Üzerine Yapılmış Akademik Yayınların İncelenmesi

Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 June 2021, pp.372-379 Creative Commons License Sustainable Development

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Alanı Kapsamında Piyano Eğitiminde Kullanılmakta Olan Ders Kitaplarının İçerik Yönünden İncelenmesi

MÜZİKTE METODOLOJİVEMÜZİKLE İLETİŞİM ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016

ERZİNCAN YÖRESİ SÖZLÜ KIRIK HAVA TÜRKÜLERİNİN MAKAMSALVE RİTMİK YÖNLERDEN İNCELENMESİ

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September 2016 - 01 October 2017, vol.2, pp.207-2017

Books & Book Chapters

Piyano İçin Alıştırmalar

Eğitim Yayınevi, Konya, 2023

Okul Müdürlerinin Müzik Öğretmenlerinin Yeterlilik Alanlarıyla İlgili Düşünceleri Üzerine İnceleme

in: Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırmalar VI, SÖNMEZÖZ FEYZA, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.93-127, 2023

Solfej Eğitiminde Görsel ve İşitsel Uygulamaların Müziksel Okuma Becerisine Etkisi

in: Güzel Sanatlarda Güncel Araştırmalar, Çelik K., D. B., Koyuncu, O. A., Tankız, K. D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.103-123, 2022

mini piyano albümü

Özsoy matbaası, Erzincan, 2013

Metrics

Publication

16

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals