General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Kuranı Kerim Okuma Ve Kıraat Ilmi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary, Islamic Law