Araştırma Alanları

  • Makina Dinamiği

  • Sistem Dinamiği ve Kontrolü

  • Mekanizmalar

  • Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi

  • Mekanik Titreşimler