Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2013 - 2015 Deputy Head of Department

  Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Courses

 • Undergraduate Social Studies Teaching I

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Undergraduate Eğitim Bilimine Giriş

 • Undergraduate Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar

 • Undergraduate Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi

 • Postgraduate Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kültür Aktarımı

 • Postgraduate Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Seminer

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Undergraduate Sınıf Yönetimi

 • Undergraduate Eğitim Felsefesi