Education Information

Education Information

 • 2009 - 2012 Doctorate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Abd, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, İlköğretim Sosyal Bilgiler Abd, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Gazi University, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Abd, Turkey

Dissertations

 • 2009 Postgraduate

  Bilgisayar Destekli Sınıf Ortamında Durumlu Öğrenmenin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları, Derse Yönelik Tutumları ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sosyal Bilgiler Abd

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English