Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Trabzon ilahiyat dergisi , vol.8, no.1, pp.1-37, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Tembellik Niçin Kötüdür?

Edebali Islamiyet Dergisi , vol.5, no.2, pp.19-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Erdemlerin Tasnifi

Edebali İslamiyat Dergisi , vol.2, no.4, pp.249-255, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSLAM AHLAK FELSEFESİNDE 'KULLUK' ERDEMİ

6. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, October 13-14, 2023, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2023, pp.333-340

Tahammül Kavramının Temel Bileşeni Olarak İhtimâl Erdemi

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TAHAMMÜL AHLAKI-III, Muş, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.489-506

Cemil Meriç’te İslam Felsefesi Tasavvuru: Kültürden İrfana Çerçevesinde Bazı Değerlendirmeler

Yerel Tefekkürden Evrensel Düşünceye: CEMİL MERİÇ SEMPOZYUMU 3-4 Haziran 2021, Mardin Bildiri Özetleri Kitabı, Mardin, Turkey, 03 June 2021, pp.23

Yenilenme Dönemi İslam Ahlâk Düşüncesinde Erdemlerin Birliği Fikri: Ahlâk-ı Adudiyyeve Şerhleri Çerçevesinde Bir İnceleme

ULUSLARARASI 14. VE 15. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE, KELAM VE TASAVVUF SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 13 - 17 July 2020, vol.1, pp.283-293

İNSÂNÎ YETKİNLİĞİN UFKU OLARAK TANRI: İSLÂM FELSEFESİNDE TANRI’YA BENZEME (TEŞEBBÜH BİLLÂH) KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 7-9 KASIM 2019, GÜMÜŞHANE, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1108-1117

The Cardinal Virtues of Epicurean Philosophy

İKSAD 2. SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018 GAZİANTEP, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.314-321

Al-Farabi On Temperament

BRAIS Conference 2017, Chelmsford, United Kingdom, 11 - 13 April 2017

Books & Book Chapters

İslam Felsefesinde Adaletin Siyasal Görünümleri

in: İslam Düşüncesinde Adalet, Türker, Ömer, Kaplan, Yunus, Editor, Fikir Kitap, İstanbul, pp.91-125, 2024

Gazzâlî’de Siyasî Adalet

in: İslam Düşüncesinde Adalet, Türker, Ömer, Kaplan, Yunus, Editor, Fikir Kitap, İstanbul, pp.277-306, 2024

Ahlakî Yetkinleşmede Cinsiyetin Belirleyiciliği - Erdem Merkezli Bir Okuma

in: İslam’da Cinsiyet, Cinsellik ve Evlilik, Akyüz, Turgut, Paköz, Osman, Editor, Ravza, İstanbul, pp.305-336, 2023

İslam Ahlak Düşüncesinde Cinsellik-Ahlak İlişkisi

in: İslam’da Cinsiyet, Cinsellik ve Evlilik, Akyüz, Turgut, Paköz, Osman, Editor, Ravza, İstanbul, pp.257-303, 2023

Klasik ve Modern Dönemde Aile: Temeller ve Roller

in: İslam’da Cinsiyet, Cinsellik ve Evlilik, Akyüz, Turgut, Paköz, Osman, Editor, Ravza, İstanbul, pp.117-154, 2023

in: YEREL TEFEKKÜRDEN EVRENSEL DÜŞÜNCEYE CEMİL MERİÇ, Beyhan Kanter, Editor, MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Mardin, pp.305-318, 2021

Kötülüklerin Esaretinden Erdemin Özgürlüğüne: İslam Ahlak Felsefesinde Hürriyet-Erdem Özdeşliği

in: DİN VE ÖZGÜRLÜK, Mehmet Zeki Göksu, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.67-89, 2021

in: , M. SAİT UZUNDAĞ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.75-98, 2021

Cemil Meriç’te İslam Felsefesi Tasavvuru

in: Yerel Tefekkürden Evrensel Düşünceye Cemil Meriç, Kanter, Beyhan; Yalçınkaya, Mehmet; Ayanoğlu, Bülent, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.305-318, 2021

Kötülüklerin Esaretinden Erdemin Özgürlüğüne: İslam Ahlak Felsefesinde Hürriyet-Erdem Özdeşliği

in: Din ve Özgürlük, Göksu, Mehmet Zeki, Editor, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, pp.67-89, 2021

Hane İçi Rolleri Bağlamında Erkeğin Otoritesi

in: İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Uzundağ, M. Sait; Agitoğlu, Nurullah; Kıroğlu, Hasan Selim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.75-98, 2021

İbn Miskeveyh’in Erdem Anlayışında Aklın Rolü

in: Akıl Kitabı-I: Düşünce ve İnanç Bağlamında Akıl, Turgut Akyüz, Editor, RAVZA, İstanbul, pp.233-254, 2020

İbn Sînâ Felsefesinde Mizacın Bilişsel Süreçlere Etkisi

in: Akıl Kitabı-4: Düşünce ve Felsefede Akıl, Akyüz, Turgut, Editor, Ravza, İstanbul, pp.113-138, 2020

İbn Sina Felsefesinde Mizaç-Ahlak İlişkisi

in: İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri, Tiryaki, M. Zahit; Tiryaki, Kübra Bilgin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.125-154, 2016

Edep Deryasından İnciler

Hâcegân, İstanbul, 2014

Metrics

Publication

39

Project

2

Open Access

27