Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşam Memnuniyeti Sosyal Sermaye ve İletişim

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.4, ss.109-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOK YÜZLÜ İLİŞKİLER AĞINDA KİMLİKLER VE SANAL CEMAATLER

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, ss.37-53, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOSYAL MEDYA VE BAĞIMLILIK

1.ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1413-1430

erzincan da yaşayan ahıska türkleri

1.uluslararası göç ve mülteci kongresi, Düzce, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Krasnador’dan Üzümlü’ye Göç Yolunda Ahıska Türkleri’nin Yaşadıkları Sorunlar: Erzincan Örneklemi

Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, Düzce, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.240-251

toplumsal entegrasyon bağlamında erzincanda yaşayan ahıska türkleri

uluslararası ahıska türkleri sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.437-457

Kitap & Kitap Bölümleri

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, 2019

küreselleşme çağında kültür ve kimlik alanında yaşanan dönüşümler

değişim sosyolojisi, zahir kızmaz hayati beşirli, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.333-360, 2017