Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Kasım 2015"Thymus haussknechtii VELEN’İN FENOLİK İÇERİĞİ VE YAŞAM SÜRESİNE ETKİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ"

    Antalya

  • Eylül 2014LIFE SPAN EFFECT DIFFERNT INFUSIONS OF VERBASCUM TRICHOSTYLUM ON CAENORHABDITIS ELEGANS

    İstanbul