Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Atatürk Devri Türk-Fransız İlişkileri-The Atatürk Period France and Turkey Relations

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi-Journal of Turkish Researches Institute, no.62, pp.539-548, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Erzincan Üniveritesi Kemah MYO öğrenci profili

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.55-65, 2016 (National Refreed University Journal)

Matematik öğretmenlerinin matematik başarı, yada başarısızlığını etkiler hakkındaki farkındalıklar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, 2013 (National Refreed University Journal)

Kars Şehrinin Nüfusu (XIX. YY. Ortası)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.4, 2009 (National Refreed University Journal)

Halet Sağıroğlu Hayatı ve Etkinlikleri (1880-1947)

Sosyal Bilimler Ensitüsü, vol.2, no.2, 2009 (National Refreed University Journal)

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Refahiye Kazası

Erzincan eğitim fakültesi dergisi, vol.14, no.42, 2008 (National Refreed University Journal)

Türk İnkılabı ve Cumhuriyet

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk Dergisi, vol.5, no.2, 2006 (National Refreed University Journal)

Anadolu Basınında İstikbal Gazetesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.23, 2004 (National Refreed University Journal)

Okul Deneyimi I II ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Uygulama Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitin Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.69-77, 2002 (Other Refereed National Journals)

Tarih Öğretimine Bir Bakış ve Öneriler

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, 2001 (National Refreed University Journal)

Şehit Bahattin Paşa,

Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, vol.8, no.176, 2001 (National Refreed University Journal)

Erzincan Demiryolu

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, 1999 (National Refreed University Journal)

Erzurum Umumi Kongresine Katılan Erzincan Murahhasları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.9, 1998 (National Refreed University Journal)

Kurucu Meclisteki Erzincan Milletvekilleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.10, 1998 (National Refreed University Journal)

Saruhan Milletvekili Mehmed Reşat Bey

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.14, no.42, 1998 (National Refreed University Journal)

İstikbal Gazetesinde Konferans Kongre ve Antlaşmalar

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.8, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Yüksekokullarında Staj Analizi: Kemah MYO Örneği

2.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.187-194

Çağrı Merkezi Sektöründe Devlet Teşviklerinin Etkisi.

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2014

Erzincan Üniversitesi Kemah Myo Öğrenci Profili

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Zonguldak, Turkey, 22 May 2014 - 23 May 2015, pp.418-427

Çağrı Merkezi Sektöründe Devlet Teşviklerinin Etkisi

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2014, pp.34-41

Erzincan Üniversitesi Kemah Myo Öğrenci Profili.

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2014

Çağrı Merkezi Sektöründe Devlet Teşviklerinin Etkisi

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK), Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2014, pp.34-41

Çağrı Merkezi Sektöründe Devlet Teşviklerinin Etkisi

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2013, pp.33-41

Çağrı Merkezi Sektöründe Devlet Teşviklerinin Etkisi

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2013, pp.33-41 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Milli Mücadelede Erzincan

Erzincan Belediyesi Yayınevi, Erzincan, 1997