General Information

Institutional Information: Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Halk Edebiyatı Anabilim Dalı