Öğr.Gör.

HANDAN AYDIN KAHRAMAN


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

EVDE HASTA BAKIMI PR.

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2014 - 2019

2014 - 2019

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, H.Esasları, Türkiye

2013 - 2018

2013 - 2018

Yüksek Lisans

Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Ad, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

EVDE BAKIM SÜRECİNDE HASTALARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Esaslar

2018

2018

Yüksek Lisans

Formaldehit İle İndüklenen Nefrotoksisite ve Hepatoksisiteye Bağlı Oluşturulan Oksidatif Stres Üzerine Kafeik Asit Fenetil Ester'in Koruyucu Etkileri

Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Sağlık ve Tıp

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

2016

2016

Yabancı Dil

Certificate of Completion

Education Fakulty

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2013

2013

Diğer

Etkili İletişim Beden Dili ve İmaj Yönetimi

İSO

2013

2013

Diğer

CV Hazırlama ve Başarılı Mülakat Teknikleri

İSO

2013

2013

Diğer

Liderlik ve Yöneticilik

İSO

2012

2012

Güvenlik

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İSO

2012

2012

Diğer

Entegre Yönetim Sistemi

İSO

2012

2012

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve Güvenliği

İso

2012

2012

Diğer

Çevre Yönetim Sistemi

İSO

2012

2012

Kalite Yönetimi

İç Tetkikçi

İSO

2012

2012

Bilişim

Stratejik Yönetim

İSO

2012

2012

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi

İSO

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İşaret Dili Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji, Hemşirelik

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Erzincan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo, Evde Hasta Bakımı

2014 - 2015

2014 - 2015

Öğretim Görevlisi

Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo, İlk Ve Acil Yardım

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Evde hasta bakımı ilke ve uygulamaları

Ön Lisans

Ön Lisans

Psikiyatri

Ön Lisans

Ön Lisans

Hasta Psikolojisi ve KAİ

Lisans

Lisans

Tıbbi İlkyardım

Ön Lisans

Ön Lisans

Fizyoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

İlkyardım

Ön Lisans

Ön Lisans

Halk sağlığı

Ön Lisans

Ön Lisans

Acil hasta bakımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Travma

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar