General Information

Institutional Information

Unit
Fen-Edebiyat Fakültesi
Department
Biyoloji Bölümü
Program
Botanik Anabilim Dalı