General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Bankacılık Ve Finans Bölümü, Sigortacılık Ve Aktüerya Anabilim Dalı
Research Areas: Banking - Insurance, Actuarial Studies, Finance

Metrics

Publication

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals