Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.383-403, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İRONİK VE EGZOTİK OFİLİ ETKİSİ(SANATTA BİR KARŞI SALDIRI)

3.TÜRKİYE ESTETİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 23 - 25 May 2019, ss.1

Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Meslek Kaygılarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 May - 03 June 2016, ss.1111-1112

Anadolu Kadınının İç Dünyasının Bir İfadesi Olarak Oya Motiflerinin Kullanımı ve Anlamları

Atatürk Üniversitesi 6. Uluslararası Sanat Terapileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 5 - 06 June 2015, ss.40

Görsel Sanatlar Eğitimi Derslerinde Uygulamaya Konulabilecek Alternatif Yöntemler

Erpa International Congresses On Education, Atina, Yunanistan, 4 - 07 June 2015, ss.213

Müzik ve Resim Sanatında Dışavurumculuk Akımının Psikolojik Temelleri

6. Uluslararası Sanat Terapileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 5 - 06 May 2015, ss.1-2