Education Information

Education Information

 • 2000 - 2009 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri , Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Sosyal beceri eğitimine yönelik programın üniversite öğrencilerinin, sosyal beceri, öznel ve psikolojik iyi olma düzeylerine etkisi

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1999 Postgraduate

  Üniversite öğrencilerinin insan doğasına ilişkin tutumları, içten veya dıştan denetimli olma ile bazı değişkenler arasındaki ilişkiler

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English