Education Information

Education Information

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Bir Program Öğesi Olarak Eğitim Durumları Standartlarının Belirlenmesi

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

 • 2013 Postgraduate

  Bilgisayara Giriş Dersinin ekran okuma ve basılı materyale göre sunulmasının öğrenci başarısı ve kalıcılığa etkisi

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim