General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
Research Areas: Healthcare Management, Social Sciences and Humanities, Healthcare Administration

Metrics

Publication

13

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Contact

Email
fagaoglu@erzincan.edu.tr
Web Page
https://avesis.ebyu.edu.tr/fagaoglu
Office
Erzincan Üniversitesi İİBF
Address
Erzincan Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü