Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Bireylerin Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.177 Sustainable Development

Göçmen Ahıskalıların Sosyokültürel Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi

International Symposıum Global Mıgratıon Phenomenon, 08 October 2021, pp.124-130

Nursing Education During Pandemic Process

COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 16 January 2021, pp.18

COVID-19 Salgınının Sağlık çalışanlarında İkincil Travmatik Stres ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, pp.131 Sustainable Development

Suça sürüklenen çocuklarda okuryazarlığın önemi

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September 2018

Çocuklarda ihmal edilen sağlık hakkı: Aşılama.

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 November 2018, pp.592-594

Yoksulluğun çocuk sağlığı üzerine etkisinde hemşirenin rol ve sorumlulukları

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 November 2018, pp.546-547

İlköğretim okulu öğrencilerinin annelerinin paraziter hastalıklar konusundaki bilgi düzeyleri

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 November 2018, pp.592-594

Toplum sorunu olarak erken evlilikler ve adölesan gebeliklerin anne sağlığı açısından zararları

1. Uluslararası 5.Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 15 November 2018, pp.544-545

Suça sürüklenen çocuklarda okuryazarlığın önemi

II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018, pp.158

Çocuk yaşta evliliğin ruh sağlığına etkileri

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September 2018, pp.96

İnternet bağımlılığı çıkmazı

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September 2018, pp.125

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN SORUNLARI

III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September 2018

Aşı karşıtlığı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 April 2018, pp.358

Ağız ve diş sağlığında yaşlılıktaki önemi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 April 2018, pp.39

Göç ile kadın sağlığı arasındaki korelasyonda hemşirenin rol ve sorumlulukları

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 April 2018, pp.314

0-2 yaş çocuğu olan ebeveynlerin aşılar hakkındaki bilgi düzeyleri

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 April 2018, pp.197

Kadınlarda kültürel yoksulluk

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 April 2018, pp.405

Yaşlılarda uyku kalitesi ve etkileyen faktörler

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 April 2018, pp.443

Books & Book Chapters

Çevre Sağlığı

in: Toplum/ Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.251-267, 2022 Sustainable Development

Modern Hemşirelik/ Çevre Kuramı

in: Hemşirelik Kuramları Kavram Haritalarıyla, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.51-68, 2022

Öz, Tedavi ve Bakım Teorisi

in: Hemşirelik Kuramları Kavram Haritalarıyla, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.89-99, 2022

Monitörizasyon

in: TEMEL ANESTEZİ, Leyla ANIL GÖL, Erdem GÖL, Editor, HEDEF CS BASIN YAYIN, pp.134-151, 2022

Metrics

Publication

42

Citiation (TrDizin)

4

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals