Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Tıp Eğitiminde Etkileşimli Video Kullanımının Öğrencilerin Başarı ve Karar Verme Süreçlerine Etkisi

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde Matematik Algılarına Yönelik Durum Çalışması: Lise 3. Sınıf uygulaması

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English