Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu: Epale

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 October - 01 November 2019

Reconsidering The Media-Method Debate Within The Boundaries Of Special Education

7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.430-431

Böte ve Böte’liler Nereye Gidiyor? Gelecek Üzerine Yordamalar

II. Internetional Congress on Science and Education, 28 - 30 September 2018

Böte Öğrencilerinin Gözüyle Öğretim Teknolojileri

II. Internetional Congress on Science and Education, 28 - 30 September 2018

Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Tezlerin İncelenmesi

6th International Instructional TechnologiesTeacher Education Symposium (ITTES), 12 - 14 September 2018

Telgisizlik ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: BÖTE Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma.

12th International Computer Education and Instructional Technology Symposium(ICITS), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Öğrenmenin Transferi: Etkileyen Değişkenler, Araştırma Desenleri, Veri Toplama Yöntemleri ve Sonuçlar

ICITS 2017 - Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

Eğitim teknolojileri alanında karma yöntemle desenlenen araştırmaların incelenmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2017), 11 - 13 October 2017

Özetleme Stratejilerinin Kullanımının Bilişsel Görev Analizi ile İncelenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Near And Far Transfer On E-Learning Environments: The Role Of Semantic Encoding Strategies

ECER 2017 The European Conference on Educational Research, 22 - 25 August 2017

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında karma yöntemle desenlenen tezlerin incelenmesi

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1

E-Öğrenme Ortamlarında Anlamlı Kodlama Stratejileri Öğretimi

10 InternatonalComputer & InstructonalTechnologesSymposum (ICITS 2016), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.1

ilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.1

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI GÜNLÜKLER

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015

Öğrenmenin transferi üzerinde etkisi olan değişkenler

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.1

Üç-boyutlu dokunmatik yol bulma amaçlı bir kiosk sisteminin kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi

6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2014, pp.1

BÖTE öğrencilerinin benlik saygısı ve mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.1

Öğretmen adaylarının okul deneyimi dersinde Facebook kullanımına ilişkin görüşleri

International Conference on New Trends in Educational Tehnology, Famagusta, Cyprus (Kktc), 12 - 14 April 2013, pp.2-5

Web 2.0 awareness of preservice teachers: A longitudinal study based on innovation-decision process

Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN, Barselona, Spain, 2 - 04 July 2012, pp.1281-1287

Öğrenciler çevrimiçi sınav konusunda ne diyor?

11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011

Programlama becerileri ve öğrenme stilleri

4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

Ülkemizde eğitim teknolojileri çalışmaları Bir içerik analizi

IX Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.124

An Investigation of T-PCK Model in a Teacher Training Program

10th International Educational Technology Conference - IETC 2010, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.129-131

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BİLGİSAYAR FOBİSİ

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 April 2010

Öğretmen adaylarında bilgisayar fobisi

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010

BLOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR RUBRİK ÖNERİSİ

3TH INTERNATIONAL COMPUTER & INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Trabzon, Turkey, 07 October 2009, pp.727-729

Bilgisayar Korkusu Üzerine Bir Durum Çalışması

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Blogların değerlendirilmesi için bir rubrik önerisi

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.727-729

BÖTE öğrencilerinin tercih aşamasındaki ve sonrasındaki mesleki beklentilerinin belirlenmesi

9th International Educational Technology Conference (IETC-2009), 12 - 14 May 2009

İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımına İlişkin Tutumları

9. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.738-744

Öğretmen adaylarının bilgisayar okur-yazarlıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Öğretmen adaylarının bilgisayar okur-yazarlıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), 6 - 08 May 2009

Böte öğrencilerinin tercih aşamasındaki ve sonrasındaki mesleki beklentilerinin incelenmesi.

9th International Educational Technology Conference (IETC 2009), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.529

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Görüşleri

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.201

Books & Book Chapters

Emotional Presence in Online Learning

in: Handbook of Research on Managing and Designing Online Courses in Synchronous and Asynchronous Environments, Gürhan Durak, Serkan Çankaya, Editor, IGI Global, pp.330-351, 2021

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Çevrimiçi Öğrenmenin Erişilebilirliği

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.369-386, 2021

Mobil öğrenmenin yaşam boyu öğrenme temelinde yapılandırılması

in: Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Karma Yazılar, Orhan Feza, Kurt Adile Aşkım, Bardakcı Salih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.237-255, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Toplulukları

in: Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, Erdem Mukaddes, Sarsar Fırat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.483-505, 2020

Medya mı Yöntem mi? Özel Eğitim Açısından Değerlendirme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, İşmam Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Akkoyunlu Buket, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.415-433, 2019

Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, , Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.439-449, 2018

Geçmişten Geleceğe Öğretim Teknolojileri

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Kurt Adile Aşkım, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, 2018