Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Teachers’ use of Web 2.0: Education Bag Project experiences

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.7, no.4, pp.110-125, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Determining Reflectivity Levels of Prospective Teachers through Blogs

International Online Journal of Education and Teaching, vol.6, no.3, pp.582-596, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen eğitiminde yansıtıcı günlüklere ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri.

TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, vol.7, no.4, pp.312-330, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Günlüklere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.7, no.4, pp.312, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

BİLGİSAYAR FOBİSİ: SEBEPLER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, vol.., no.30, pp.1-11, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Böte öğrencilerinin programa bakış açıları: Tercih öncesi ve sonrası durum.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.33-51, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu: Epale

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 30 October - 01 November 2019

Reconsidering The Media-Method Debate Within The Boundaries Of Special Education

7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.430-431

Böte Öğrencilerinin Gözüyle Öğretim Teknolojileri

II. Internetional Congress on Science and Education, 28 - 30 September 2018

Böte ve Böte’liler Nereye Gidiyor? Gelecek Üzerine Yordamalar

II. Internetional Congress on Science and Education, 28 - 30 September 2018

Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Tezlerin İncelenmesi

6th International Instructional TechnologiesTeacher Education Symposium (ITTES), 12 - 14 September 2018

Telgisizlik ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: BÖTE Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma.

12th International Computer Education and Instructional Technology Symposium(ICITS), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Öğrenmenin Transferi: Etkileyen Değişkenler, Araştırma Desenleri, Veri Toplama Yöntemleri ve Sonuçlar

ICITS 2017 - Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

Eğitim teknolojileri alanında karma yöntemle desenlenen araştırmaların incelenmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2017), 11 - 13 October 2017

Özetleme Stratejilerinin Kullanımının Bilişsel Görev Analizi ile İncelenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Near And Far Transfer On E-Learning Environments: The Role Of Semantic Encoding Strategies

ECER 2017 The European Conference on Educational Research, 22 - 25 August 2017

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında karma yöntemle desenlenen tezlerin incelenmesi

4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1

E-Öğrenme Ortamlarında Anlamlı Kodlama Stratejileri Öğretimi

10 InternatonalComputer & InstructonalTechnologesSymposum (ICITS 2016), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.1

ilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.1

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI GÜNLÜKLER

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015

Öğrenmenin transferi üzerinde etkisi olan değişkenler

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.1

Üç-boyutlu dokunmatik yol bulma amaçlı bir kiosk sisteminin kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi

6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2014, pp.1

BÖTE öğrencilerinin benlik saygısı ve mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi

International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.1

Öğretmen adaylarının okul deneyimi dersinde Facebook kullanımına ilişkin görüşleri

International Conference on New Trends in Educational Tehnology, Famagusta, Cyprus (Kktc), 12 - 14 April 2013, pp.2-5

Web 2.0 awareness of preservice teachers: A longitudinal study based on innovation-decision process

Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN, Barselona, Spain, 2 - 04 July 2012, pp.1281-1287

Öğrenciler çevrimiçi sınav konusunda ne diyor?

11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011

Programlama becerileri ve öğrenme stilleri

4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

PROGRAMLAMA BECERİLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİ

4th INTERNATIONAL COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Konya, Turkey, 24 September 2010

Ülkemizde eğitim teknolojileri çalışmaları Bir içerik analizi

IX Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.124

An Investigation of T-PCK Model in a Teacher Training Program

10th International Educational Technology Conference - IETC 2010, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.129-131

Öğretmen adaylarında bilgisayar fobisi

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA BİLGİSAYAR FOBİSİ

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 April 2010

BLOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR RUBRİK ÖNERİSİ

3TH INTERNATIONAL COMPUTER & INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Trabzon, Turkey, 07 October 2009, pp.727-729

Bilgisayar Korkusu Üzerine Bir Durum Çalışması

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Blogların değerlendirilmesi için bir rubrik önerisi

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2009), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.727-729

BÖTE öğrencilerinin tercih aşamasındaki ve sonrasındaki mesleki beklentilerinin belirlenmesi

9th International Educational Technology Conference (IETC-2009), 12 - 14 May 2009

İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımına İlişkin Tutumları

9. International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.738-744

Böte öğrencilerinin tercih aşamasındaki ve sonrasındaki mesleki beklentilerinin incelenmesi.

9th International Educational Technology Conference (IETC 2009), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.529

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Görüşleri

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.201

Books & Book Chapters

Emotional Presence in Online Learning

in: Handbook of Research on Managing and Designing Online Courses in Synchronous and Asynchronous Environments, Gürhan Durak, Serkan Çankaya, Editor, IGI Global, pp.330-351, 2021

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Çevrimiçi Öğrenmenin Erişilebilirliği

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.369-386, 2021

Mobil öğrenmenin yaşam boyu öğrenme temelinde yapılandırılması

in: Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Karma Yazılar, Orhan Feza, Kurt Adile Aşkım, Bardakcı Salih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.237-255, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Toplulukları

in: Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, Erdem Mukaddes, Sarsar Fırat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.483-505, 2020

Medya mı Yöntem mi? Özel Eğitim Açısından Değerlendirme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, İşmam Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Akkoyunlu Buket, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.415-433, 2019

Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, , Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.439-449, 2018

Geçmişten Geleceğe Öğretim Teknolojileri

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri, Kurt Adile Aşkım, Editor, Nobel Akademi Yayıncılık, 2018