Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Zıtlıklar Arasında Çocuk Bedeni: Masumiyet, Kötülük Ve Özerklik

Insan & Toplum, vol.20, pp.1-35, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Yeni Türkiye Sinemasında Yetişkinliğe Geçiş: Sivas ve Hayat Var filmlerinde Cinsiyet Güç ve Oyun

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.28, pp.142-162, 2017 (National Refreed University Journal)

Çocuk Gözüyle Anlatmak: Sinemada Çocukluğun Büyüme Serüveni

TRT Akademi, vol.2, no.4, pp.398-417, 2017 (Other Refereed National Journals)

Emek tarihinin Saklı Öznesi: Roman Tütün İşçileri

Mesele, no.115, pp.28-31, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Gelin (1973) ve Kuzu (2014) Filmleri Üzerine Bir Kıyaslama Denemesi

Yeni Film, no.39, pp.11-19, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Taşınan Bavul: Ana Dil Haritalarının Düşündürdükleri

Mesele, no.103, pp.19-25, 2015 (National Non-Refereed Journal)

İtaatsizliğin Tarihsel Dönüşümü: Taktik ve Vatandaş

Cogito, no.67, pp.36-49, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğa Jest ve Bakış: Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Çocukluk

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.100-103

Erzincan’daki Afgan Mültecilerin Sosyal Sorunları: Barınma, İşsizlik, Entegrasyon

1.Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, Düzce, Turkey, 23 - 25 November 2017, pp.169-178 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Öteki Mahallenin Halleri: Dışlanma, Damgalanma ve Kültürel Mirasın Yitimi

in: Erzincan'da Sosyal Damga Kimlik ve Yoksulluk, Haydar Efe, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.50-65, 2019 Sustainable Development

Toplumsal Hafızada Sokak İmgesinin Dönüşümü: Sokak Ortasında Söylemi ve Sokağın Kriminalleşmesi

in: Sokağın Belleği, Fırat D., Editor, Dipnot Yayınları, Ankara, pp.12-28, 2014

Asker İmgeleri Neyi Hatırlatıyor?

in: Bellek İzleri: Kurgudan Kurama Görüntüler, Toksoy G., Editor, Kalkedon Yayınları, İstanbul, pp.43-55, 2012