Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antioxidant and antimicrobial activity of Turkish endemic Sonchus erzincanicus extracts

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.35, ss.243-250, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Elemental composition of various mulberry species

Asian Journal of Chemistry, cilt.22, ss.3554-3560, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antioxidant and antimicrobial activities of bitter and sweet apricot (Prunus armeniaca L.) kernels

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH, cilt.42, ss.346-352, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

An investigation on the anticandidal activity of some traditional medicinal plants in Turkey

MYCOSES, cilt.52, ss.135-140, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antifungal activity of Lowsonia inermis L. against clinical candida isolates

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.196-202, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analojilere yönelik bir tutum ölçeği

RSSS, cilt.5, ss.101-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinaton of antimicrobial and antioxidant potential of Blackberry fruit and leaves extracts

Scientific ResearchJournal, cilt.5, ss.33-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nörofizyolojik Algı Ölçeği Geliştirme Çalışması: Öğretmen Adaylarının Algılarını Ölçmeye Yönelik

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Detgisi, cilt.16, ss.141-156, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

erzincan eğitim fakültesinde öğrenim görmekteolan öğretmen adaylarının yöntem seçme ve dersi planlama becerileri

Erzincan üniversitesi Eğitim fakültesi der., cilt.6, ss.75-90, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekolojik Faktörlerin Karaerik Üzüm Çeşidi Yetiştiriciliğine Etkileri

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.2, ss.39-62, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi-Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile EPÖDER İşbirliği/ BALİKESİR, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010

İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi-Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile EPÖDER İşbirliği/ BALİKESİR, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010

Maddeyi Tanıma Ünitesinin Kavratılmasında Görsel Öğretim Materyallerinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-5) Özet kitapçığı s. 53. 16-18 Eylül 2002. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.53