Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2017 MEASUREMENT,

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ekim 2017 International Journal of Computers and Applications

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi