Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI İLE KATILMA ALACAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.I, ss.111-127, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE AİLE HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, PROF. DR. CEVDET YAVUZ'A ARMAĞAN, cilt.22, no.1, ss.453-463, 2016 (Hakemsiz Dergi)

YENİ BORÇLAR KANUNU'NUN SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR KONUSUNDA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, ss.7-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21.01.2010 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVASINDA DAVALININ ÖLÜMÜNÜN SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, ss.30-48, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TENKİS DAVALARINDA MİRASBIRAKANIN TASARRUF NİSABININ HESAPLANMASI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XII, ss.137-179, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ, KULLANILMASI VE SARFI (ORTAK ÇALIŞMA/BİRİNCİ YAZAR)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.IX, ss.379-427, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, CUMHURİYETİMİZİN 80. KURULUŞ YILINA ARMAĞAN, cilt.VII, ss.591-626, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, CUMHURİYETİMİZİN 80. KURULUŞ YILINA ARMAĞAN, cilt.VII, ss.627-650, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KAN BAĞIN DAYANAN SOYBAĞI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.VI, ss.255-284, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNA GÖRE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İLE BAĞLANTILI HAKLAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.V, ss.297-329, 2001 (Hakemsiz Dergi)

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YORUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.IV, ss.567-594, 2000 (Hakemsiz Dergi)

CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU VE AMERİKAN HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.IV, ss.345-377, 2000 (Hakemsiz Dergi)

VASİYETNAMELERLE İLGİLİ İHTİYAT TEDBİRLERİ VE ÖZELLİKLE VASİYETNAMENİN TENFİZİ MESELESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.III, ss.235-262, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EVLİLİK BİRLİĞİNDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TÜRK MEDENİ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU'NUN 90. YILI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 February 2016, cilt.2, ss.750-770

YABANCI PARA BORÇLARINDA TEMERRÜT FAİZİ

TİCARET HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI SEMPOZYUMU XXII, Ankara, Türkiye, 15 - 16 December 2006, ss.45-65

Kitap & Kitap Bölümleri

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUK VE TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN DİĞER KURALLAR, Hüsnü Sefa ERYILDIZ, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-25, 2018

SOYBAĞI HUKUKU

Oniki Levha, İstanbul, 2010

Diğer Yayınlar