Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI İLE KATILMA ALACAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.I, no.1, pp.111-127, 2019 (National Refreed University Journal)

SAĞ KALAN EŞ AÇISINDAN MİRASTA DENKLEŞTİRME

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.65-89, 2016 (National Refreed University Journal)

TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE AİLE HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, PROF. DR. CEVDET YAVUZ'A ARMAĞAN, vol.22, no.3, pp.453-463, 2016 (National Non-Refereed Journal)

YENİ BORÇLAR KANUNU'NUN SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR KONUSUNDA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, pp.7-30, 2011 (Other Refereed National Journals)

21.01.2010 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA BOŞANMA DAVASINDA DAVALININ ÖLÜMÜNÜN SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAZANCI HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ, pp.30-48, 2011 (Other Refereed National Journals)

TENKİS DAVALARINDA MİRASBIRAKANIN TASARRUF NİSABININ HESAPLANMASI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.XII, pp.137-179, 2008 (National Refreed University Journal)

ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ, KULLANILMASI VE SARFI (ORTAK ÇALIŞMA/BİRİNCİ YAZAR)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.IX, pp.379-427, 2005 (National Refreed University Journal)

EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, CUMHURİYETİMİZİN 80. KURULUŞ YILINA ARMAĞAN, vol.VII, pp.591-626, 2003 (National Refreed University Journal)

EVLAT EDİNMENİN SONUÇLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, CUMHURİYETİMİZİN 80. KURULUŞ YILINA ARMAĞAN, vol.VII, pp.627-650, 2003 (National Refreed University Journal)

KAN BAĞIN DAYANAN SOYBAĞI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.VI, pp.255-284, 2002 (National Refreed University Journal)

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNA GÖRE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İLE BAĞLANTILI HAKLAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.V, pp.297-329, 2001 (National Non-Refereed Journal)

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YORUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.IV, pp.567-594, 2000 (National Non-Refereed Journal)

CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU VE AMERİKAN HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.IV, pp.345-377, 2000 (National Non-Refereed Journal)

VASİYETNAMELERLE İLGİLİ İHTİYAT TEDBİRLERİ VE ÖZELLİKLE VASİYETNAMENİN TENFİZİ MESELESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.III, no.1, pp.235-262, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVLİLİK BİRLİĞİNDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TÜRK MEDENİ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU'NUN 90. YILI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2016, vol.2, pp.750-770

YABANCI PARA BORÇLARINDA TEMERRÜT FAİZİ

TİCARET HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI SEMPOZYUMU XXII, Ankara, Turkey, 15 - 16 December 2006, pp.45-65

Books & Book Chapters

Other Publications